posttoday

ปิดดีล! JKN ขาย “Miss Universe” 50% ให้ Legacy Holding Group รับเงินกว่า 581 ล้าน

24 มกราคม 2567

JKN ปิดดีลขายธุรกิจ Miss Universe ให้นักธุรกิจเม็กซิโกและมหาเศรษฐีลาตินอเมริกา “ราอูล โรชา คานตู” ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Legacy Holding Group จำนวน 500 หุ้น คิดเป็น 50% มูลค่า 581.92 ล้านบาท นำเงินเสริมสภาพคล่อง

คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2567 ได้มีมติรับทราบว่า JKN Global Content Pte. Ltd. (JKN Global Content) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญใน JKN Legacy, Inc. (JKN Legacy) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization : MUO) และครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาล (Miss Universe) ให้แก่ “มิสเตอร์ราอูล โรชา คานตู” (Raul Rocha Cantu) ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Legacy Holding Group USA Inc. (LHG) มหาเศรษฐีชาวลาตินอเมริกา จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 50% ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy 

โดยมีราคาซื้อขายทั้งหมดเท่ากับ 16,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 581,920,000 บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 ต.ค.2566 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 36.37 บาท) (การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ MUO รวมถึงความพร้อมด้านเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ได้รับจาก LHG เนื่องจาก LHG ถือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจและต่อยอดแบรนด์ Miss Universe ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับพรีเมียมได้เป็นอย่างดี

ในการทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้น JKN Global Content ในฐานะผู้ขาย ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ LHG ในฐานะผู้ซื้อ (สัญญาซื้อขายหุ้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 ต.ค.2566 

บริษัทคาดว่าการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ก.ย.2567 ซึ่ง JKN Global Content และ LHG สามารถตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเลื่อนวันซื้อขายหุ้นออกไปตามความจำเป็นได้

โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย JKN Global Content จะมีหุ้นที่ถือใน JKN Legacy จำนวน 500 หุ้น คิดเป็น 50% ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy และ JKN Global Content จะยังคงมีอำนาจควบคุม JKN Legacy อยู่ โดยมีสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลตามที่ JKN Global Content กำหนด จำนวน 3 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน) เข้าเป็นกรรมการของ JKN Legacy ซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการของ JKN Legacy รวมถึงมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการบริหารจัดการ JKN Legacy

ขณะที่บริษัทจึงยังคงสามารถนำงบการเงินของ JKN Legacy บริษัทย่อย มาจัดทำเป็นงบการเงินรวมของบริษัทได้ (Consolidation) 

ขณะเดียวกัน การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัท และ LHG ได้ตกลงแต่งตั้งและจัดสรรพนักงานในระดับผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไปบริหารงาน ณ สำนักงานใหญ่ของ JKN Legacy ณ รัฐนิวยอร์ก (New York) เพื่อทำงานด้านการบริหารแบรนด์ MUO (Brand Management) และการพัฒนาทักษะและความสามารถของศิลปินและนางงาม (Talent Development) 

ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรนางงามจักรวาล MUO บริษัท กับ LHG ได้แบ่งสรรหน้าที่โดยแบ่งตามเขตพื้นที่และภูมิศาสตร์ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. LHG สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศเม็กซิโก (Mexico) จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่อเมริกาเหนือ (North America) และอเมริกาใต้ (South America) 

และ 2. บริษัท สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศไทย (Thailand) จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่เอเชีย (Asia) และประเทศอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด

ทั้งนี้ “มิสเตอร์ราอูล โรชา คานตู” จะนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจมายาวนาน เข้ามาสนับสนุนธุรกิจ MUO โดยการให้สิทธิผลิตสินค้าหรือบริการหรือเครื่องหมายการค้า ภายใต้แบรนด์ Miss Universe แก่กลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกันพัฒนาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Miss Universe 

“ที่ผ่านมาธุรกิจ MUO ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Miss Universe แบรนด์ระดับโกลบอลที่มีฐานผู้ชื่นชอบมายาวนาน ในฐานะเป็นเวทีการประกวดสาวงามอันดับหนึ่งของโลกที่มีศักยภาพต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการได้หลากหลาย การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกกับ มิสเตอร์ราอูล โรชา คานตู นักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายในประเทศเม็กซิโก มาร่วมกันทำงานและเชื่อมั่นให้เราสามารถตัดสินใจทางธุรกิจเป็นขั้นสุดท้าย เพื่อผลักดันให้ MUO มีความแข็งแกร่งและผลักดันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”

มิสเตอร์ราอูล โรชา ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LHG และผู้ร่วมทุนของ JKN Legacy กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น Strategic Partner กับองค์กรนางงามจักรวาล หรือ MUO และร่วมเป็นเจ้าของ Miss Universe แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์ความงามจากการเป็นเวทีการประกวดสาวงามอันดับหนึ่งของโลกที่ทรงคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงทั่วโลกมายาวนานกว่า 72 ปี 

โดย LHG พร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มายาวนานกว่า 35 ปี ใน 5 ภูมิภาคของโลก ทั้งกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการแพทย์ นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการตลาด ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจการบิน ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบันเทิง เป็นต้น เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งยกระดับความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ Miss Universe ด้วยโมเดลการสร้างรายได้ Basic 10 จะทำให้ Miss Universe มูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าตัวจากปัจจุบัน 

และเพื่อให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมมากกว่าการจัดการประกวดสาวงาม จึงมีการต่อยอดขยายขอบเขตของแบรนด์ Miss Universe ไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.สปาและสกินแคร์ 2.คอสเมติก 3.น้ำหอม 4.ชุดว่ายน้ำและชุดชั้นใน และ 5.เครื่องดื่ม ไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

“การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ตนเองจะร่วมทำงานกับ คุณแอน-จักรพงษ์ เพื่อสร้างความสำเร็จบทใหม่ให้แก่ธุรกิจ MUO โดยจะร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจตลอดจนการใช้เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเงินทุน เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ Miss Universe บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้”