posttoday

"พวงเพ็ชร" แจงชง ครม. “กระเช้าขึ้นภูกระดึง” ยันประชาชนในพื้นที่อยากได้

05 ธันวาคม 2566

“พวงเพ็ชร” แจง “กระเช้าขึ้นภูกระดึง” เป็นหนึ่งในโครงการของ จ.เลย เสนอ ครม. ใช้งบออกแบบก่อสร้าง 28 ล้านบาท ยันประชาชนในพื้นที่อยากได้ แต่ระวังเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม เหตุเป็นเขตอุทยานฯ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566 ว่า วาระการประชุมมีการนำเสนอโครงการของแต่ละจังหวัดเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งจังหวัดเลย มีการเสนอโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงด้วย

และที่ประชุมอนุมัติในหลักการ เพื่อนำไปเรียงลำดับพิจารณาความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ และในรายละเอียดโครงการมีการเสนอให้ออกแบบการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท นำไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้า ที่สร้างรายได้ในพื้นที่และสร้างรายได้เข้าจังหวัด ขณะเดียวกัน ก็มีการทำอีไอเอมาแล้วหลายครั้ง และการออกแบบก่อสร้างที่เคยเห็นผ่านมามีทั้งการสร้างกระเช้าลอยฟ้าควบคู่กับทางเดินขึ้นที่เคยมีอยู่เดิม” นางพวงเพ็ชร กล่าว 

นางพวงเพ็ชร กล่าวอีกว่า ภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวัง เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะ ส่วนการดำเนินการ จะแล้วเสร็จในรัฐบาลนี้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การดำเนินงาน งบประมาณและจังหวัด ซึ่งการออกแบบการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลา 3 เดือน ส่วนทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่นั้น ไม่ได้มีกำหนดไว้