posttoday

เปิดโผหุ้น 2 เด้ง รับอานิสงส์ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ-แก้หนี้นอกระบบ

28 พฤศจิกายน 2566

CPALL-DOHOME-GLOBAL-CPAXT รับอานิสงส์ 2 เด้ง หลัง ครม. เห็นชอบในหลักการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10% บรรจุใหม่เริ่มต้น 18,000 บาท คาดมีผลบังคับใช้ พ.ค.67 และนายกฯ สั่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 50,000 ล้านบาท เริ่มเปิดลงทะเบียน 1 ธ.ค.นี้

วันนี้ (28 พ.ย.2566) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) โดยปรับขึ้นในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ 10% ใน 2 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 

ทั้งนี้ จะทำให้เงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่อยู่ 18,000 บาทต่อเดือน ในปีงบประมาณ 2568 จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน โดยการเริ่มปรับฐานเงินเดือนข้าราชการจบใหม่ 10% จะเริ่มต้นในเดือน พ.ค.2567  หลังจากที่ พ.ร.บ.งบประมาณประกาศใช้แล้ว 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลแถลงแนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบ ซึ่งประเมินจำนวนหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาหนี้นอกระบบมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท จากแนวทางบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลไกการแก้ไขหนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 

บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในจุดฟื้นตัว การส่งออกดีขึ้น นำเข้าลดลง (จากราคาพลังงานต่ำลง) ท่องเที่ยวฟื้นเร่ง ภาคบริโภคส่งสัญญาณฟื้นตัวจากดัชนีชี้นำ CCI ภาพนโยบาย Digital Wallet ที่ชัดเจนขึ้น การเห็นชอบในหลักการการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มรากฐาน ในเชิงกลยุทธ์แนะนำ CPALL, DOHOME, GLOBAL รวมถึงตั้งรับ CPAXT  

นอกจากนี้ “มองบวก” ต่อการแถลงของรัฐบาลในส่วนแนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยแนวทางมีความบูรณาการระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้องกว่าในอดีต โดยเฉพาะการดึงหน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ และความมั่นคงที่ช่วยในด้านการกำกับดูแล ร่วมกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมีโอกาสทำให้การทำงานเพื่อแก้ไข เช่น การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด 15% ต่อปี การประนีประนอมหนี้ รวมถึงกลไกการดึงลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบ โดยการทำงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและน่าจะมีประสิทธิภาพสร้างผลสัมฤทธิ์ดีกว่าในอดีต

โดยรัฐบาลจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 หลังจากนั้นจะรวบรวมฐานข้อมูลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ มาขึ้นทะเบียน 1) เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย สามารถมีข้อมูลของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ และจะได้ทำการรวบรวมปัญหา และนำไปสู่แนวทางการแก้ไขให้แก่ลูกหนี้ทุกรายต่อไป

2)  เพื่อตำรวจมีฐานข้อมูลเจ้าหนี้ ขนาดธุรกิจ และสามารถติดตาม และเฝ้าระวัง กลุ่มที่อาจจะประกอบธุรกิจผิดจากที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น ประเมินทิศทางดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดมากขึ้นกว่าแนวทางในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามรายละเอียดที่หน่วยงานต่างๆ จะร่วมกันแถลงแนวทางอีกครั้ง รวมถึงภาพรวมการแก้ไขหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบของประเทศที่นายกฯ จะแถลงอีกครั้งในวันที่ 12 ธ.ค.2566 

ทั้งนี้ ระยะสั้น ประเมินจิตวิทยาบวกต่อกลุ่มบริโภคที่คาดหวังปัญหาหนี้สินที่ถ่วงกำลังซื้อจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในอนาคตได้ อาทิ CPALL, CPAXT (ตั้งรับ), DOHOME, GLOBAL ส่วนกลุ่มเช่าซื้อและติดตามหนี้ แนะนำรอติดตามมาตรการในส่วนหนี้ในระบบอีกครั้ง