posttoday

BEM กำไร 9 เดือน โต 43% รับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้น หนุนรายได้ 3 กลุ่มธุรกิจพุ่ง

14 พฤศจิกายน 2566

BEM อวดงบไตรมาส 3/66 ทำกำไร 970 ล้านบาท โต 12% หนุน 9 เดือนแรก ปี 66 กำไรพุ่ง 43% แตะ 2,620 ล้านบาท รับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้น ดันรายได้ 3 กลุ่มธุรกิจ “ทางพิเศษ-รถไฟฟ้า MRT-พัฒนาเชิงพาณิชย์” เพิ่มขึ้น

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้ง 3 ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่าโดยสารและรับจ้างเดินรถ รวมทั้งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตามผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ภาพรวมของรายได้ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว โดยมีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 4,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

สำหรับรายได้ธุรกิจทั้ง 3 ส่วนของบริษัท แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จำนวน 2,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันในก่อน จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนทุกสายทาง

โดยปริมาณรถที่ใช้ทางด่วน ในไตรมาสนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.11 ล้านเที่ยวต่อวัน โดยเฉพาะทางพิเศษศรีรัชส่วนบีและส่วนดี เนื่องจากเป็นสายทางที่เชื่อมต่อไปยังสนามบิสุวรรณภูมิ ทำให้มีการเติบโตที่สูงกว่าสายทางอื่น เป็นผลจากการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวกลับมา รวมถึงทางพิเศษศรีรัช- วงแหวนรอบนอก (ทางพิเศษประจิมรัถยา) ยังคงมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

รายได้จากธุรกิจระบบราง หรือรถไฟฟ้า MRT จำนวน 1,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท โดยผู้ใช้บริการในไตรมาสนี้เฉลี่ยทุกประเภทวันอยู่ที่ 410,590 เที่ยวต่อวัน โดยในวันที่ 25 ส.ค.2566 เป็นวันที่มีจำนวนผู้โดยสารสูงที่สุดจำนวน 526,900 เที่ยว ในส่วนของรายได้รับจ้างเดินรถโครงการสายสีม่วงเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน

รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ จำนวน 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่ร้านค้าปลีกใน Metro Mall

BEM กำไร 9 เดือน โต 43% รับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้น หนุนรายได้ 3 กลุ่มธุรกิจพุ่ง

ดังนั้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากปริมาณรถและผู้โดยสารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น ในส่วนของต้นทุนการให้บริการรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 7,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน