posttoday

ADVANC ผลักดัน "อีโคซิสเต็ม อีโคโนมี" กับ "สมการพาย 3 ชิ้น"

04 ตุลาคม 2566

"สมชัย เลิศสุทธิวงค์" ซีอีโอ ADVANC สแกนภาพรวมเศรษฐกิจปีหน้ายังไม่ฟื้นเหตุปัจจัยลบรุมเร้า ชู "ดิจิทัล"ทางรอดขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อม อ้อน "ภาครัฐ - กสทช."สนับสนุน

     นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) กล่าวว่า เศรษฐกิจแบ่งปัน (อีโคซิสเต็ม อีโคโนมี) ที่เอไอเอสพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม ก็เพื่อให้ไทยหยัดยืนอยู่ได้ในสมรภูมิการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งพูดอย่างตรงไปตรงมาในอดีตไทยเราแข่งขันไม่ได้เลยกับต่างประเทศ แต่เมื่อเราอยู่ในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเกิดการประยุกต์นำมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้โอกาสในการแข่งขันของเราสามารถทำได้ และเป็นจริงได้

     ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเราอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชาติ แต่อยากยกตัวอย่างว่าการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย มันสำคัญเพียงใด ปัจจุบันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ 98 ล้านราย คิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรที่ 143% และประชาชนคนไทยเองก็ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้โมบายดาต้าอย่างมหาศาล จากเดิม 5 -10 กิกะไบต์ต่อเดือน เฉลี่ยขึ้นไป 22 กิกะไบต์ต่อเดือน ในขณะที่รายได้ของโอเปอเรเตอร์ต่อเลขหมายต่อเดือนอยู่ที่ 200 กว่าบาท นั่นแปลว่าคนไทยไม่เคยปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีเลย แต่เราใช้ในเรื่องความบันเทิงเสียเยอะทำให้การใช้งานให้เกิด productivity เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลยังน้อยอยู่หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

     คำว่า "อีโคซิสเต็ม อีโคโนมี" เศรษฐกิจแบบร่วมมือกันของทุกฝ่าย ก็เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้จริงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และลงมือทำจริง จึงจะสร้างต้นแบบของอีโคซิสเต็ม พร้อมส่งต่อ สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายธุรกิจได้

     โดย เอไอเอสมองเป็นแนวคิด พาย 3 ชิ้น สร้างการเข้าถึงโลกดิจิทัลให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย

     ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสที่จะให้ความสำคัญกับ “พาย 3 ชิ้น” ที่มาประกอบกันเป็นอีโคซิสเต็มของเอไอเอส และพร้อมที่จะเชื่อมต่อสู่ทุกภาคส่วนเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่

     • Digital Intelligence Infrastructure : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอัจฉริยะ จากโครงข่าย 5G และเน็ตบ้าน พร้อม 5G Platform เพื่อภาคอุตสาหกรรม ด้วยการลงทุนในปีนี้ที่ 27,000 – 30,000 ล้านบาท

     • Cross Industry Collaboration : หนึ่งใน Sector ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของประเทศคือ SME หรือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งเป็น 1 ในเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

     • Human Capital & Sustainability : ยกระดับขีดความสามารถของ Digital Talent และคนไทยผ่าน Education Platform รวมถึงส่งเสริมความรู้ทักษะดิจิทัลสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์

     การก้าวสู่การจะเป็น Cognitive Telco หรือองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน สร้างการมีส่วนร่วม หรือ Interactive กับลูกค้าตลอดเวลา สร้างบริการเฉพาะบุคคลคือ บริการจะต้องตอบความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล และตอบสนองแบบ Real Time เพราะโลกทุกวันนี้หมุนไปไวกว่าเดิมมาก ดังนั้นธุรกิจต้องเร็วได้เท่าทันทุกความต้องการที่เกิดขึ้น

     "ปีหน้าภาพรวมของเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีขึ้น จากปัจจัยลบเรื่องเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ ต้นทุนด้วยพลังงาน และหนี้ครัวเรือน แต่ไทยเรามีดิจิทัลคือ ตัวความหวัง ไม่ใช่แค่เฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแต่ทุกๆ เซ็กเตอร์จะใช้ดิจิทัลเป็นทางรอดในการขับเคลื่อนธุรกิจ สิ่งที่เอไอเอสคาดหวังจากภาครัฐ และ กสทช. คือ อยากให้รัฐเป็นซัพพอร์ตเตอร์มากกว่าเรกูเลเตอร์เพียงอย่างเดียว ขอแค่ให้รัฐบาลช่วยเหลือแบบสมเหตุสมผล"