posttoday

รู้ก่อนซื้อ! “MCA” หุ้น Marketing Agency มือทอง IPOป้ายแดง

23 กันยายน 2566

จากพนักงานเอเจนซี่ สู่บิ๊กบอส “MCA” หุ้น Marketing Agency ร้อยล้าน ว่าที่ไอพีโอป้ายแดง พร้อมจัดอีเว้นท์ใหญ่เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai

     "ถ้า Distributor คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ หัวใจสำคัญของ "MCA" ที่ทำธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดและการวางแผนครบวงจร คือ “ความเชื่อใจ วัดผลได้ อย่างมืออาชีพ” ซึ่งความเชื่อใจอยู่ในทุกธุรกิจ และการที่เราดูแลแคมเปญทั่วประเทศให้กับลูกค้า ดูแลพนักงานกว่า 1,000 คน ถ้าลูกค้าไม่มีความเชื่อใจในตัวเรา มันจบแน่นอน ดังนั้นความเชื่อใจ ความซื่อสัตย์จึงเป็นเรื่องแรกที่ลูกค้ามองหา และเวลาที่เกิดปัญหา เราจะคุยกับลูกค้าทันทีว่าเกิดตรงจุดไหนและแก้ไขในทันทีให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

     อีกสิ่งหนึ่งที่เราต่างจากคู่แข่งคือ เราคอมมิท KPI วัดผลได้ การคอมมิทยอดเป็นเรื่องสำคัญ วัดผลได้เป็นอีกอันที่สร้างความแตกต่างให้เรา และสุดท้ายความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการจัดการตลาดอย่างครบวงจร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและผู้ถือหุ้น"

       รู้ก่อนซื้อ! “MCA” หุ้น Marketing Agency มือทอง IPOป้ายแดง นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ MCA ผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจร กล่าวกับ "โพสต์ทูเดย์" ว่า ตลอดการทำธุรกิจมากว่า 10 ปี จากวันแรกจนถึงวันนี้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

       เชื่อหรือไม่ว่า นับตั้งแต่ปีแรกที่เราเริ่มทำธุรกิจถือว่าปังอย่างมาก ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ

     โดย "MCA" ให้บริการดังนี้

     1. บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล (Marketing activities and Digital) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งบูธสินค้า และการจัดโรดโชว์สินค้า (Booth and Roadshow) และการจัดงานอิเว้นต์ (Event) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอและสร้างการรับรู้ในสินค้า (Brand Awareness)

      รู้ก่อนซื้อ! “MCA” หุ้น Marketing Agency มือทอง IPOป้ายแดง 2. บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า (Packing and Logistic) ให้บริการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าตัวอย่าง สินค้าทดลอง และสื่อประชาสัมพันธ์ มาบรรจุลงบรรจุภัณฑ์และขนส่งสินค้าในรูปแบบพร้อมขายไปยังจุดจำหน่ายต่างๆ พร้อมทั้งบริการติดตั้งและการรื้อถอนบูธแสดงสินค้า

     3. บริการพนักงานแนะนำสินค้า (Product Consultant) โดยแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ และผลักดันยอดขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยตั้งแต่ปี 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2566 บริษัทได้ให้บริการพนักงานแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าไปแล้วกว่า 109 บริษัท รวมเป็นแบรนด์สินค้ากว่า 133 เครื่องหมาย

     4. บริการจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) ให้บริการพนักงานจัดเรียงสินค้า มีหน้าที่รับผิด ควบคุมดูแลสินค้าหน้าร้านให้เพียงพอต่อการขาย การตรวจสอบอายุของสินค้าหน้าร้าน การจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

     "กลุ่มลูกค้าของเรา ถือว่าหลากหลายและอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) เรามีลูกค้า ทั้ง บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัลให้บริการกว่า 161 แบรนด์, บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า 39 แบรนด์, บริการพนักงงานแนะนำสินค้า 133 แบรนด์, บริการจัดเรียงสินค้า 53 แบรนด์ และ บริการจำหน่ายสินค้า 7 แบรนด์ "

ทำไม? ตัดสินใจเข้าตลาดหุ้น

     เป้าหมายคือต้องการสร้างระบบให้ MCA สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต อีกทั้งการเข้ามาไอพีโอช่วยให้มีเงินทุนเข้ามาเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ที่สำคัญต้นทุนทางการเงินที่ถูกทำให้ได้เปรียบคู่แข่งค่อนข้างมาก

     นอกจากนี้ยังมีอีกหลายช่องทางที่เอื้อต่อการเติบโตในอนาคตได้อีกมาก ดังนั้นจึงตัดสินใจเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai

      รู้ก่อนซื้อ! “MCA” หุ้น Marketing Agency มือทอง IPOป้ายแดง ทั้งนี้ "MCA" เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

     และ เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในหมวดธุรกิจให้บริการ (SERVICE) ภายในปี 2566

     เป้าหมายการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ รวมถึงขยายธุรกิจสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ในการเข้าไปเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) และรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ สำหรับการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบให้ครบทุกมิติมากขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน 

     และ มีนโยบายจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

รู้ก่อนซื้อ! “MCA” หุ้น Marketing Agency มือทอง IPOป้ายแดง

ธุรกิจเรือธงของ MCA 

     ปี 2566 นี้ ธุรกิจเรือธง คือ พนักงานจัดเรียงสินค้าเติบโตค่อนข้างสูงและมีโอกาสไปได้ไกล ถือเป็นงานที่ได้ทั้ง Volume และ Value ในตัว ซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าตลาดมีและไปได้อีกไกลในอนาคต

     ส่วนธุรกิจอื่นๆ ทั้ง กิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล หรือ พนักงานแนะนำสินค้า ถือว่าเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน ดังนั้นด้วยการเดินตามแผนงานสะท้อนรายได้ปีนี้คาดเติบโต 15-20% ถือว่าโตมากกว่าอุตสาหกรรมที่โตปีละ 7-12%

     "ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าธุรกิจของ MCA เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเราพิสูจน์มาแล้วจนเห็นผลงานและในอนาคตเชื่อว่าจะรักษามาตรฐานการบริการแบบครบวงจรในทิศทางที่ดีได้"

รู้ก่อนซื้อ! “MCA” หุ้น Marketing Agency มือทอง IPOป้ายแดง

ภาพ MCA อีก 3 ปี 

     ส่วนตัวมองว่า MCA น่าจะเติบโตมากกว่าตลาดอย่างแน่นอน เพราะมองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเติบโตด้วยเรื่องของการกระตุ้นการบริโภค ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพอหมดช่วงโควิด-19 เราไม่ได้กลับไปทำเหมือนก่อนช่วงโควิด-19 พูดได้เลยว่าถ้าไม่มีโควิด ปัจจุบันเราจะไม่มี Distributor โครงสร้างรายได้คงไม่มีแบบนี้เลย เพราะ MCA คงจะโตแบบเดิมๆไปเรื่อยๆ

     แต่พอเจอวิกฤติโควิด-19 กลับมีโอกาสเกิดขึ้น เราเล็งเห็นแล้วว่าหลายๆอย่างที่เราเคยปฏิเสธไม่ทำ อย่างเช่น พนักงานแนะนำสินค้า แต่พอเราเจอเรื่อง Sharing Economy เราสามารถบริหารจัดการกำไรได้ เราจึงเล็งเห็นว่านี่คือ Engine ของ Service เก่าที่โตก้าวกระโดดอย่างมาก เชื่อหรือไม่ว่าเติบโต 5 เท่าภายใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว นั่นบ่งบอกว่าเรายังมีโอกาสเติบโตในช่องทางนี้ได้อีก

     ทั้งนี้ยังไม่นับรวมในส่วนของงาน Distributor ซึ่งเราไม่ได้มองเพียงแค่เป็น Distributor แล้วได้ส่วนต่างการขายเท่านั้น แต่ถ้าเราทำ Distributor เรามีโอกาสได้งาน ได้กิจกรรมทางการตลาดเข้ามาเพิ่มขึ้น มีโอกาสได้งานอื่นๆเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคต

     ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า MCA จะสามารถเติบโตไม่ต่ำกว่าตลาดหรือคู่แข่งแน่นอน แต่ถามว่าจะเติบโตอย่างไรนั้น ถ้าธุรกิจบริการซึ่งเป็นออแกนิคของเรา MCA อยากจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สามารถคุมคุณภาพงานได้ดี เพราะบางครั้งการโตก้าวกระโดดมากเกินไปในงานบริการมักจะมีปัญหาเรื่องของการบริการ นี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ดังนั้นเราจึงอยากจะเติบโตแข็งแรงด้วยพื้นฐานของธุรกิจได้อย่างแท้จริง