posttoday

RT แย้มผลงานไตรมาส 3/66 เติบโตดี ตุนแบ็กล็อกกว่า 10,101 ล้าน

07 กันยายน 2566

RT ส่งซิกผลงานไตรมาส 3/66 เติบโตดี เร่งเข้าพื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างและส่งมอบงานตามแผน ตุนแบ็กล็อก 10,101.07 ล้านบาท รับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 72

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2566 มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถเข้าพื้นที่ และเริ่มบริหารงานพร้อมรับรู้รายได้ต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ โดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 10,101.07 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2572

หลังจากบริษัทได้รับงานโครงการก่อสร้าง อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง มูลค่า 435.04 ล้านบาท และงานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จังหวัดตราด มูลค่า 634.44 ล้านบาท อีกทั้งมีแผนเตรียมเข้าดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ในส่วนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟช่วงเด่นชัย-งาว มูลค่า 2,142.59 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มความรวดเร็วจากการลดขั้นตอนงาน เพื่อเร่งส่งมอบงานสะท้อนต้นทุนเดิม อาทิ งานโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท และ งานโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่าโครงการ 47.02 ล้านบาท 

สำหรับสัดส่วนงานก่อสร้างของบริษัท แบ่งเป็น งานประเภทก่อสร้างอุโมงค์ 44% งานสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน 23% งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 7% งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 2% และงานก่อสร้างอื่นๆ อาทิ งานก่อสร้างถนน และงาน Slope Protection 24%

“บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพเพื่อบริหารงานก่อสร้างให้อยู่ในกำหนดเวลา ด้วยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควบคู่กับการจัดการต้นทุน แรงงานก่อสร้างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการเข้ารับงานก่อสร้าง ทั้งการเข้าร่วมประมูลงานหากบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติและเจรจาเป็นผู้รับเหมาช่วงหากไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเร่งส่งมอบเก่าที่สะท้อนราคาต้นทุนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้” นายชวลิต กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีรายได้รวม 831.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.39% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 588.39 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 20.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,890.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 0.21 ล้านบาท จากการส่งมอบงานเก่าที่มีราคาต้นทุนเดิมได้ตามแผนงาน และการทยอยรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในมือที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการบริหารต้นทุนก่อสร้างที่ดีขึ้น