posttoday

ตลท. ผนึก SGX เปิดตัว 3 DR อ้างอิงหุ้นไทย เริ่มเทรดใน SGX วันนี้

30 พฤษภาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เชื่อมโอกาสการลงทุน เปิดตัว 3 DR อ้างอิงหุ้นไทย AOT-CPALL-PTTEP เริ่มซื้อขายใน SGX วันนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพแห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange : SGX) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “Thailand-Singapore DR Linkage” เชื่อมโยงการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ เพื่อขยายโอกาสการลงทุนและเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนเข้าถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ ตลาดทุนไทยมีบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพและอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นจำนวนมาก การออก DR ในครั้งนี้ อ้างอิงหุ้นไทย 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) และ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ซึ่งอยู่ในธุรกิจที่มีศักยภาพการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่มีน้ำหนักต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

โดย DR ทั้ง 3 หลักทรัพย์จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ในวันที่ 30 พ.ค.2566 เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการมีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยโดดเด่นยิ่งขึ้นในสายตาผู้ลงทุนอาเซียนและผู้ลงทุนโลก ผ่านสิงคโปร์ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งหนึ่งในภูมิภาค

นายหลอ บุญ ไช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กล่าวว่า การเปิดการซื้อขาย DR อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนไทยในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จจากการต่อยอดความร่วมมือ ภายใต้โครงการ DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore DR Linkage) ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการลงทุนของผู้ลงทุนและเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนอาเซียน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดภูมิภาคที่โดดเด่นและมีศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเชื่อมโยงต่างประเทศ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ได้เปิดตัวโครงการ DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore DR Linkage) ตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 โดยเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียนที่มีการเชื่อมโยง DR ระหว่างกัน โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DR ผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ ด้วยเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งการซื้อขายจะเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศที่ DR เข้าจดทะเบียน 

สำหรับ DR ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันมี 12 DR อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียน และ กองทุน ETF ของ ตลาดหลักทรัพย์จีน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์

นอกจากนี้ ยังมี  2 DRx ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ บริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ และ บริษัท เทสล่า อิงค์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายโอกาสการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะรายเล็ก

โดยภาพรวมการซื้อขาย DR และ DRx ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือน เม.ย.2566 มีมูลค่าการซื้อขาย 14,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันปีก่อน