posttoday

MPIC ชนซิลลิ่ง 29.61% ตอบรับ “ขันเงิน” เข้าซื้อหุ้นจาก MAJOR สัดส่วน 92.46%

23 พฤษภาคม 2566

ซิลลิ่ง! MPIC พุ่ง 29.61% รับข่าว “ขันเงิน ไทเทเนียม” ควัก 650 ล้านบาท ซื้อหุ้น MPIC จาก MAJOR กว่า 1,202.13 ล้านหุ้น คิดเป็น 92.46% ในราคาหุ้นละ 0.54 บาท ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 หวังต่อยอดธุรกิจบันเทิงที่ทำอยู่ และธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ MPIC ปิดช่วงเช้าวันนี้ (23 พ.ค.) เวลา 12.30 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นชนเพดานราคาสูงสุด (ซิลลิ่ง) 29.61% หรือเพิ่มขึ้น 0.45 บาท มาอยู่ที่ 1.97 บาท มูลค่าการซื้อขาย 23.85 ล้านบาท ตอบรับข่าว “ขันเงิน ไทยเทเนียม” เข้าซื้อหุ้นจาก MAJOR สัดส่วน 92.46%

โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่มติคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทําบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ MPIC จำนวน 1,202,130,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวน 92.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MPIC ให้กับ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี และ/หรือ บุคคลที่ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี มอบหมาย (ผู้ซื้อ) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.54 บาท โดยประมาณนั้น 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า จากสัญญาแปลงหนี้ใหม่ระหว่าง นายชินวัฒน์อัศวโภคี และ นายขันเงิน เนื้อนวล (ขันเงิน ไทเทเนียม) ฉบับลงวันที่ 15 พ.ค.2566 โดย นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ได้โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น ให้แก่ นายขันเงิน เนื้อนวล นั้น บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน MPIC กับ นายขันเงิน เนื้อนวล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 พ.ค.2566

ด้าน MPIC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในวันที่ 22 พ.ค.2566 บริษัท ได้รับทราบการแสดงความประสงค์ของ MAJOR ในการดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ MAJOR ถืออยู่ใน MPIC ให้กับ นายขันเงิน เนื้อนวล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ MAJOR จำนวน 1,202,130,480 หุ้น หรือคิดเป็น 92.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MPIC ในราคารวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.54 บาท โดยประมาณ

ทั้งนี้ เมื่อรายการข้างต้นสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MPIC เปลี่ยนแปลงไป โดย นายขันเงิน เนื้อนวล จะขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ MPIC 

นายขันเงิน เนื้อนวล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตนในฐานะผู้ซื้อได้ให้ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ซึ่งเป็นที่ปรึกษา เข้าเจรจาและทำ MOU จะซื้อขายหุ้น MPIC ให้กับตน ซึ่งช่วงนั้นมีผู้สนใจหลายราย จึงจำเป็นต้องหาคนเป็นตัวแทนจับจองซื้อให้เอาไว้ก่อน เพื่อให้เกิดสัญญา เมื่อเกิดความชัดเจนในการซื้อขายหุ้น ตนในฐานะผู้ซื้อที่แท้จริงจึงเข้าทำสัญญาซื้อขายในนามตนเอง และ การตัดสินใจเข้าสนใจซื้อหุ้น MPIC ในครั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของ MPIC สอดคล้องกับธุรกิจบันเทิงที่ทำอยู่ และธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับธุรกิจเดิมของ MPIC ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยจะยังดำเนินการตามปกติ โดยที่ MAJOR ยังคงเป็นพันธมิตรเช่นเดิม และจะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การจัดงาน การจัด Event ไม่ว่าจะเป็นงานเพลง หรือ Concert ต่าง ๆ ทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ เพื่อให้ MPIC เป็นบริษัทบันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติ