posttoday

บางกอกแอร์เวย์ส เผยผลงานไตรมาส 1 ท่องเที่ยวดีด ส่งกำไรสุทธิทะยานกว่า 185%

17 พฤษภาคม 2566

บางกอกแอร์เวย์ส (BA) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 ด้วยสถานการณ์ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ส่งผลรายได้เติบโตกว่า 2 เท่าตัวและทำกำไรสุทธิเพิ่ม 185.8%

บมจ. การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 มีรายได้รวม 5,743.0 บาท เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 238.2 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2565 รวมถึงมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,230.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 248.9 และมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 879.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ185.8

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภาคทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2566 มีการฟื้นตัวอย่างมาก จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางของประเทศต่างๆ รวมถึงความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

โดยส่งผลให้ มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทุกภูมิภาคทั่วโลกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีอัตราการเติบโตมาก ที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 126.0

ด้วยภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศรวมถึงจีนและญี่ปุ่นได้เปิดประเทศ ประกอบกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 BA มีผลกำไรสุทธิสำหรับงวด 879.4 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 185.8 จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,230.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,057.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 248.9 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้บัตรโดยสารของธุรกิจการบิน และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 342.8 และร้อยละ 100. 4 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน และค่าบริการผู้โดยสารเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้ปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางหลัก อาทิ กรุงเทพ-สมุย กรุงเทพ- ภูเก็ต กรุงเทพ-เชียงใหม่ สมุย - ภูเก็ต กรุงเทพ - ตราด และเส้นทางต่างประเทศ ในเที่ยวบินสมุย – สิงคโปร์ ส่งผลให้ในไตรมาสนี้

อีกทั้ง มีตัวเลขขนส่งผู้โดยสาร 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 198.3 มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการทั้งหมด 11,124 เที่ยวบิน และอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร ร้อยละ 87.1 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต่างประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรป คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของผู้โดยสารทั้งหมด

ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2566  สำหรับบริษัทภายใต้การบริหารในเครือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้แก่ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 สายการบิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีจำนวนสายการบินลูกค้าที่ให้บริการด้านอุปกรณ์ภาคพื้นดิน 77 สายการบิน

ส่วนบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG Cargo) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 สายการบิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีจำนวนสายการบินลูกค้าที่ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศจำนวน 71 สายการบิน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้