posttoday

ZIGA ดิ่งเซ่นเบรกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปมถูกเบี้ยวสัญญา-ยักยอกทรัพย์

25 เมษายน 2566

ราคาหุ้น ZIGA ร่วงแรง 16.33% หลังแจงหยุดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เหตุถูกเบี้ยวสัญญาจากบริษัทรับจ้างขุดเหรียญบิตคอยน์-กรรมการบริษัทย่อยยักยอกทรัพย์ 103.2 ล้านบาท จากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัล Zii Token

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA วันนี้ (25 เม.ย.) ล่าสุด เวลา 11.42 น. ลดลง 16.33% หรือลดลง 0.48 บาท มาอยู่ที่ 2.46 บาท มูลค่าซื้อขาย 53.83 ล้านบาท ระหว่างวันราคาปรับขึ้นสูงสุดที่ 2.62 บาท และราคาปรับลงต่ำสุด 2.40 บาท หลังจากบริษัทออกมาชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ZIGA ดิ่งเซ่นเบรกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปมถูกเบี้ยวสัญญา-ยักยอกทรัพย์

โดย นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ประจำปี2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต กรณีบริษัท กรรมการ และบริษัทย่อย ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญโทเคนดิจิทัล และการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากข้อพิพาท 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยบริษัทขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีบริษัท กรรมการและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง เกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญโทเคนดิจิทัลนั้น มีที่มา กล่าวคือ มีนักลงทุนได้ซื้อโทเคนดิจิทัล Zii Token ของบริษัทย่อย โดยชำระเป็นเงินสด 100 ล้านบาท ต่อมานักลงทุนได้ยื่นฟ้องบริษัท กรรมการ และบริษัทย่อยเป็นคดีแพ่ง (คดีผู้บริโภค) เพราะนักลงทุนต้องการเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืน อ้างว่ามีการปกปิดข้อความที่ควรบอกหรือแจ้งให้กับนักลงทุนทราบ 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทย่อยได้ส่งมอบโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนไปจนครบถ้วนแล้ว บริษัท กรรมการ และบริษัทย่อย จึงได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีตามสิทธิของตนต่อไป ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยและการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง 
ส่วนกรณี บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ฟ้องอดีตกรรมการบริษัทย่อยกับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ เนื่องจากไม่ส่งมอบเงินที่ได้จากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัล “Zii Token” นั้น กล่าวคือ บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นคำฟ้องคดีอาญาข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่า 103.2 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการและพวก มีพฤติการณ์รับเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัล Zii Token ที่บริษัทย่อยเป็นผู้รับจ้างจัดวางวางระบบ และจำหน่ายโทเคนดิจิทัล Zii Token ให้กับเจ้าของโทเคนดิจิทัล Zii Token (บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด) 

ซึ่งในการจำหน่ายนั้น ได้มีการส่งมอบสินค้าหรือโทเคนดิจิทัล Zii Token ให้ผู้ซื้อครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่อดีตกรรมการและพวกได้ร่วมกันเบียดบังค่าตอบแทนจากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัล Zii Token นั้นไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ส่งมอบค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด อันเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของ บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญา ธนบุรี 

ขณะที่การหยุดธุรกิจขุดเหรียญบิตคอยน์ชั่วคราวและมีข้อพิพาทต่างๆ มีผลกระทบหรือทำให้บริษัทมีภาระผูกพันใดต่อเนื่องจากสัญญาว่าจ้างขุดเหรียญบิตคอยน์หรือไม่นั้น บริษัทขอชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบ หรือไม่ทำให้บริษัทมีภาระต่อเนื่องจากสัญญาว่าจ้างขุดเหรียญบิตคอยน์ เนื่องจากตามหลักกฎหมายสัญญาต่างตอบแทนเมื่อผู้ให้เช่าแรงขุดไม่ได้ขุดเหรียญและส่งมอบเหรียญให้แก่ บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด ตามสัญญาจริง บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด ย่อมมีสิทธิไม่ชำระหนี้ค่าไฟฟ้ารายเดือน หรือค่าใช้จ่ายอื่น หลังจากวันที่ผู้ให้เช่าแรงขุดผิดนัดหรือผิดสัญญา จนกว่าผู้ให้เช่าแรงขุดจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้

นอกจากนี้ การที่ผู้ให้เช่าแรงขุดผิดสัญญา หรือจงใจละเมิดต่อ บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด เพราะไม่จัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาให้บริการอย่างครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา บริษัทจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้ง 2 ฉบับได้ และเนื่องจากบริษัทผู้ให้เช่าแรงขุดเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามกฎหมาย จึงสามารถบอกเลิกสัญญา และสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขตอำนาจ เพื่อเรียกเงินค่าเช่าหรือค่าจ้างที่ชำระแล้วคืนพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย สำหรับคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง คดีมีแนวโน้มที่จะชนะคดี เนื่องจากผู้ให้เช่าแรงขุดผิดสัญญา ทำให้ บริษัท ซิก้า เอฟซี จำกัด เสียหายจริง

กรณีที่บริษัทย่อยหยุดขุดเหรียญบิตคอยน์ชั่วคราวนั้น เป็นเพราะฝ่ายบริหารพิจารณาประโยชน์สูงสุดที่จะได้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนหลักในการขุดเหรียญบิตคอยน์ ซึ่งหลังจากที่บริษัทย่อยได้หยุดขุดเหรียญบิตคอยน์ก็ย่อมทำให้ภาระในการชำระค่าไฟฟ้ารายเดือนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากนี้ ทางบริษัทขอชี้แจงเพิ่มว่า ในปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้มีหน้าที่หรือภาระที่จะต้องดำเนินการขุดเหรียญบิตคอยน์กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ จึงเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ฝ่ายเดียวของบริษัทย่อยที่จะตัดสินใจอย่างใดเกี่ยวกับธุรกิจขุดเหรียญบิตคอยน์ อนึ่ง บริษัทย่อยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนเกี่ยวกับธุรกิจขุดเหรียญบิตคอยน์อื่น

สำหรับในประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าบริการขุดเหรียญบิตคอยน์นั้น ผู้ให้บริการเป็นผู้ผิดสัญญา ซึ่งทางบริษัทย่อยได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้บริการเพื่อรักษาสิทธิแล้ว