posttoday

ลุยลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐ

03 เมษายน 2566

BCPG ซื้อหุ้น Hamilton Holdings โรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐ 25% มูลค่า 8.9 พันล้าน คาดโอนหุ้นเสร็จไตรมาส3 /66 หนุนกำลังการผลิตเพิ่มอีก 426 เมกะวัตต์

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หรือ BCPG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐ

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ Franklin Power Holdings LLC ("ผู้ขาย”) เพื่อ

ทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดใน Hamilton Holdings II LLC  ในจำนวนเงินไม่เกิน 260 ล้านดอลลาร์ (หรือเทียบเท่า 8,919.30ล้านบาท) 

โดย  Hamilton Holdingsฯถือหุ้นร้อยละ 100 โครงการดังต่อไปนี้

1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติHamilton Liberty LLC (”Liberty”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในเขตอไซลัม (Asylum) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติHamilton Patriot LLC (”Patriot”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในเขตคลินตัน (Clinton) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 426 เมกะวัตต์

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถบรรลุเงื่อนไขในสัญญาและโอนหุ้นพร้อมชำระราคาได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2566  โดยแหล่งเงินทุนของจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และหรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

โดยการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้คล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีภายหลังจากการเข้าลงทุน และโครงการสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว