posttoday

หลังเติมทุนใหม่ 8 หมื่นแล้ว ส่งหุ้น THAI หวนคืนมาเทรดตลาด SET ต้นปี 68

25 มกราคม 2566

หลังเติมทุนใหม่ 8 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะทำให้นำหุ้น THAI กลับมาซื้อขายในตลาด SET ได้อีกครั้ง ในช่วงปลายปี 67 หรืออย่างช้าต้นปี 68 โดยจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก จากปัจจุบันที่ติดลบ 6-7 หมื่นล้านบาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟู บมจ. การบินไทย หรือ THAI  เปิดเผยว่า จากที่ศาลล้มละลายเห็นชอบให้ THAI แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อ 20 เดือนตุลาคม 2565 นั้น ทางบริษัทได้เตรียมแผนปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูเป็นทุนใหม่ 80,172 ล้านบาท

 

โดยมีจำนวนทุนจดทะเบียน 31,500 ล้านหุ้น  เพิ่มจากปัจจุบันมีส่วนทุน 2,183 ล้านหุ้น ที่มาจากทั้งการแปลงหนี้เป็นทุน การขายหุ้นเพิ่มทุน จึงจะทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกได้ และคาดว่าจะนำหุ้น THAI กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงปลายปี 2567 หรือต้นปี 2568  
          

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าแผนฟื้นฟูฉบับใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2566 หรืออย่างช้าครึ่งปีแรกของปี 2567 โดยระหว่างนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ระหว่างวางแผนปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
          

โดยได้มีการสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูดังนี้ 

 

  • กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 44 .693% (ณ 30 ก.ย.65) แปลงหนี้เป็นทุน จำนวนหุ้น 5,040 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ  2.5452 บาท รวมเป็นวงเงิน 12,827.81 ล้านบาท

 

  • เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ แปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 9,822 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.5452 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 ล้านบาท

 

  • จัดสรรหุ้น 4,911 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.5452 บาท หรือวงเงิน 12,500 ล้านบาท รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ให้สินเชื่อใหม่

 

  • ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (PO) จำนวน 9,822 ล้านหุ้น ราคาไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 ล้านบาท หากยังมีเหลือจะเสนอขายให้กับกรรมการ พนักงานบริษัท (ESOP) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.5452 บาท และหากยังเหลืออีกก็จะจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามราคา PO และไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาท

 

  • หุ้นอีกจำนวน 1,904 ล้านหุ้น ราคาไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาท วงเงิน 4,845 ล้านบาท จะรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก ให้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจ้าหนี้

 

  • ปรับลดเงินกู้ก้อนใหม่ลงเหลือ 2.5 หมื่นล้านบาท จากแผนเดิม 5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินการ

        

ทั้งนี้ นายนายชาญศิลป์ยังระบุอีกว่า เมื่อสามารถระดมส่วนของทุนเข้ามาได้ตามแผนฟื้นฟู ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นเป็นลำดับจะมีกำไรเข้ามา ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกได้ในปลายปี 67 จากปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 6-7 หมื่นล้านบาท

 

สำหรับการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งกระทรวงการคลัง หน่วยงานรัฐ ทั้ง ธนาคารออมสิน และ กองทุนวายุภักดิ์ ก็ยังสามารถดำเนินการได้ แต่โดยรวมส่วนของหน่วยงานภาครัฐ จะถือหุ้น THAI ได้ไม่เกิน 51% เพราะบริษัทไม่ต้องการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป