posttoday

นายกฯ เศรษฐาถกNYSEชูนโยบายหนุนเอกชนเข้าถึงเงินทุน

23 กันยายน 2566

นายกฯ เศรษฐา ถกตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ชูนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล หนุนเอกชนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน มุ่งหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากศักยภาพประเทศ เสริมความน่าสนใจให้ภูมิภาค ตลอดจนร่วมสั่นระฆัง (Opening Bell) เปิดซื้อขายหุ้นประจำวัน

รายงานข่าวจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า นายกฯ พบหารือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NewYork Stock Exchange: NYSE)  เพื่อตอกย้ำนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมสนับสนุนเอกชนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน แสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของไทย เพิ่มความน่าสนใจให้ภูมิภาค

นายกฯ เศรษฐาถกNYSEชูนโยบายหนุนเอกชนเข้าถึงเงินทุน

วันนี้ (22 กันยายน 2566) เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NewYork Stock Exchange: NYSE) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับนายจอห์น ทัตเทิล (Mr. John Tuttle) รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ภายหลังเสร็จสิ้น นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกฯ เศรษฐาถกNYSEชูนโยบายหนุนเอกชนเข้าถึงเงินทุน

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ถือเป็นสถานที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลก ยืนยันประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศ พร้อมดำเนินความร่วมมือด้านธุรกิจ (Open for business)

ขณะที่ด้านรองประธานฯ ชื่นชมนโยบาย และเสถียรภาพของประเทศ และนักธุรกิจไทย เชื่อมั่นภายใต้การทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าตลาดทุน ตลาดการเงินสหรัฐฯ จะเป็นโอกาสให้คนไทยและธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมทำงาน ผลักดันธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงตลาดเงินทุน และขยายธุรกิจได้

พร้อมกันนี้ รองประธานกรรมการฯ กล่าวว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจในตอนนี้ ประกอบกับรัฐบาลไทยเพิ่งจะจัดตั้งได้อย่างมีเสถียรภาพ ทำให้ประเทศไทยน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ ชื่นชมหลายๆ บริษัทไทย ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินสีเขียว

และในตอนท้ายก่อนเดินทางออกจาก NYSE ในช่วงเวลา 9.29 น. นายกรัฐมนตรีได้ กดปุ่มทำการซื้อขาย (Opening Bell)

นายกรัฐมนตรีได้ กดปุ่มทำการซื้อขาย (Opening Bell)