posttoday

“โรงแรมสีเขียว” เทรนด์อนาคต ท้าทายท่องเที่ยวไทย

20 กันยายน 2566

มาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ชี้ เทรนด์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวเริ่มมองหา "โรงแรมสีเขียว" มากขึ้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมต้องเร่งปรับตัว

ฐานเศรษฐกิจจัดงานสัมมนา “Thailand Challenge : ความท้าทายประเทศไทย” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ที่จะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยในช่วง Thailand Challenge: Opportunity and Position of Thailand คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ให้ความเห็นว่า

“โรงแรมสีเขียว” เทรนด์อนาคต ท้าทายท่องเที่ยวไทย

ความท้าทายของภาคการท่องเที่ยวยังมีอยู่เยอะ ทั้งรายได้กระจุกตัว เรามีนักท่องเที่ยว 30 ล้านคน แต่เที่ยวแค่ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศไทย เรายังพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มาก ทั้งยังมีเรื่องการขาดแคลนแรงงานและทักษะที่จำเป็น เราต้องพัฒนาน้องๆที่ยังศึกษาในระดับอาชีวะหรือในมหาวิทยาลัย ให้อยากเข้ามาทำงานในภาคการท่องเที่ยว เราอยากเสนอให้สามารถจ้างแรงงานเป็นรายชั่วโมงได้ ซึ่งขณะนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงเจรจา

นอกจากนี้ยังมีเรื่อง เที่ยวบินไม่พอความต้องการ ภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประเทศ ความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงแรม 4-5 ดาว กับโรงแรมเล็กๆในเมืองรอง

รวมถึงเรื่องเทคโนโลยี ภาคการโรงแรมก็ยังต้องพึ่งเรื่อง Big Data หรือ AI ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นอุปสรรคสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก

ส่วนโอกาสการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ตนอยากให้หลังจากนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายขึ้น เช่น ด้านการแพทย์ (Medical) / สุขภาพ (Wellness) / การท่องเที่ยวเชิง ECO เข้ามาด้วย Soft Power ที่ภาครัฐโปรโมท รวมถึงกลุ่ม MICE ที่เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นตลาดใหญ่ของภาคการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าในปัจจุบัน Supply Chain ของภาคการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับอดีต นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับ “โรงแรมสีเขียวมากขึ้น” เราอยากผลักดันตรงจุดนี้ แต่ก็ต้องระวังเรื่องการฟอกเขียวด้วย

ตนมองว่าความยั่งยืนอาจเป็นเรื่องยากที่ต้องได้รับการบูรณาการจากหลายภาคส่วน และคิดว่าควรมีกฎหมายบังคับใช้ ควบคุม เพื่อให้เราก้าวไปสู่จุดนั้นได้