posttoday

“จุรินทร์” แจ้งเช็คเงินประกันรายได้ข้าว “งวดสุดท้าย” รับส่วนต่าง 31 พ.ค.นี้

26 พฤษภาคม 2566

“จุรินทร์” แจ้งเช็คเงินประกันรายได้ข้าว “งวดสุดท้าย” รับส่วนต่าง 31 พ.ค.นี้ เผย 4 ปี ที่ผ่านมาช่วยชาวนาไทยสร้างหลักประกันรายได้ข้าว กว่า 4.689 ล้านครัวเรือน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 33 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 พ.ค.-31ก.ค. 66 ดังนี้ 

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,671.28 บาท  ชดเชยตันละ 328.72 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,252.18 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
 
4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,216.69 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,734.33 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับเงินประกันรายได้ข้าว งวดนี้ จำนวน 2,221ครัวเรือน

และธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรในวันที่ 31 พ.ค.66 นี้ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 4 ปี ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ที่ระดับความชื้นไม่เกิน 15% ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน สร้างหลักประกันให้ชาวนาไทยในช่วงที่ผ่านมากว่า 4.689 ล้านครัวเรือน