posttoday

"กรุงไทย" เล็งเก็บค่าถอนเงินไม่ใช้บัตร ผ่าน Krungthai NEXT เริ่ม 1 พ.ค. 66

01 เมษายน 2566

ธนาคารกรุงไทย เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการถอนเงินไม่ใช้บัตร ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ครั้งละ 10 บาท จากเดิมที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเดือนละครั้ง ถึงกรกฎาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมบริการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) ครั้งละ 10 บาท จากเดิมที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ โดยเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

\"กรุงไทย\" เล็งเก็บค่าถอนเงินไม่ใช้บัตร ผ่าน Krungthai NEXT เริ่ม 1 พ.ค. 66

โดยธนาคารมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  ว่า ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตร ครั้งละ 10 บาท 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2566

\"กรุงไทย\" เล็งเก็บค่าถอนเงินไม่ใช้บัตร ผ่าน Krungthai NEXT เริ่ม 1 พ.ค. 66

เช่นเดียวกับหน้าเว็บไซต์ ของธนาคากรุงไทย ที่ได้ประชาสัมพันธ์ เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร ครั้งละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล ลดการใช้เงินสด

 

ทั้งนี้ บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตร หรือ Cardless ATM Withdrawal เริ่มมีการให้บริการ ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นลักษณะ การทำรายการกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม ผ่านการทำรายกา รด้วยแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ หรือ โมบายแบงกิ้ง และ คิดค่าธรรมเนียมคล้าย กับการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มด้วยบัตรเดบิตของธนาคารนั้น ๆ ก่อนจะเริ่มมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการถอนเงินสดไม่ใช้บัตร เมื่อปี 2561 ตามการยกเว้น ค่าธรรมเนียม การทำรายการผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร