posttoday

ปชป. ย้ำเศรษฐกิจฟื้นได้ต้องคุมราคาพลังงาน ค่า 'การกลั่น-ตลาด' ไม่เกิน 1 บาท

28 มีนาคม 2566

ปชป. ย้ำฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ ต้องลดต้นทุนราคาพลังงาน หากได้เป็นรัฐบาลจะบริหารจัดการภายใน 1 เดือน คุมค่าการกลั่น-การตลาดต้องไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร พร้อมเปิดผลวิจัยไร้คอร์รัปชั่น ส่งเศรษฐกิจโตทันที 15%

นายเกียรติ สิทธิอมร คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวเสวนาเรื่อง "วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย" ในงานประชุมสามัญประจำปี 2566 ภายใต้ธีมงาน "EMPOWERING THAI INDUSTRIES FOR POWERFUL THAILAND เสริมสร้างพลังอุตสาหกรรมไทย สู่ประเทศไทยที่แข็งแกร่ง" ว่า

พรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินนโยบายสร้างเงินให้ประเทศ สร้างคนทั้งภาคการศึกษา สาธารณสุข สร้างชาติด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้ ปชป. ได้ประกาศ 16 นโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง รวมถึงเอสเอ็มอีกว่า 3 แสนราย ช่วงวิกฤติโควิดเงินเศรษฐกิจหายไปกว่า 3 ล้านล้านบาท ดังนั้น ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระดับ 3-5 ล้านล้านบาท เพื่อช่วยเอิสเอ็มอี ด้วยการลดต้นทุนพลังงาน ทั้งราคาน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซฯ

โดยพรรคยืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะเข้าควบคุมกระทรวงพลังงานภายใน 1 เดือนต้องเห็นผล ซึ่งกำไรโรงกลั่นและค่าการตลาดจะต้องไปเกิน 1 บาทต่อลิตร ต้นทุนก๊าซฯ ต้องถูกลง

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างภาษี ประเทศไทยมีต้นทุนภาษีนำเข้า ต้นทุนการเงิน ส่วนต่างดอกเบี้ยถือว่าสูงสุดแล้วในเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น การผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ทำจากประเทศไทยต้องส่งเสริมทั่วโลก ตลาดแรงงานในอนาคตปริญญาตรีต้องได้เรียนฟรีในตลาดที่ต้องการ

อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายไทยยังไม่มี จึงต้องเร่งหาจุดแข็ง โดยเครื่องมือที่ใช้ต้องโตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) โต โดยรัฐจะต้องลงทุนสัดส่วน 70% ของจีดีพี 

"เป้าหมายเราต้องเป็น R&D ฮับของประเทศ สถาบันทางการเงินต้องเข้าส่งเสริมเอสเอ็มอีโดยเฉพาะนโยบายการเติบโตอย่างมีแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จึงต้องมีกฏหมายรองรับและไม่ขัดต่อกติกาโลก รวมถึงรัฐบาลจะต้องเก่งในเรื่องการเจรจาต่างประเทศด้วย

ส่วนปัญหาสภาพภูมิอากาศ ไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายกีดกันทางการค้า สำคัญ ต้องมีนักเจรจาที่ทันโลกทันเกม พร้อมประเมินทุกฝ่ายรวมถึงตัวเองด้วย" 

สำหรับนโยบายคอร์รัปชั่นถือว่าสำคัญ เมื่อก่อนไทยอยู่อันดับ 80 สมัยนี้อันดับสูงกว่า 101 ดังนั้น ต้นทางกระบวนการยุติธรรมสำคัญ มีหลายกรณีที่ประชาชนถูกดำเนินคดีอาญาทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด ดังนั้น ต้องแก้กฏหมายหลายฉบับและเปิดช่องให้ตรวจสอบได้ รวมถึงลดการใช้ดุลพินิจของข้าราชการ จากผลวิจัย หากไม่มีคอร์รัปชั่นเศรษฐกิจจะโตทันที 15% และการจะโตต้องมีการเดินหน้าร่วมกันทั้ง 3 ฝ่ายมีการร่วมมือกัน