posttoday

ปลัดคลังแนะสถาบันการเงินอายัดบัญชีม้า

30 มกราคม 2566

สั่งสศค.ศึกษาแนวทางจัดการปัญหาบัญชีม้า แนะสถาบันการเงินอายัดบัญชีกรณีเกิดความเสียหาย พร้อมกำชับ ธปท.-แบงก์รัฐ มีระบบเปิดบัญชีรัดกุมยิ่งขึ้น

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ศึกษาแนวทางการจัดการกับบัญชีม้า ที่ใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยเสนอให้สถาบันการเงินดำเนินการล็อกหรืออายัดบัญชีม้า เมื่อมีผู้เสียหายแจ้งถึงการกระทำความผิดของผู้ถือบัญชีม้าดังกล่าวเพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้เหยื่อให้กดลิงค์ที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเหยื่อ และหลอกให้เหยื่อป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้มิจฉาชีพสามารถควบคุมโทรศัพท์มือถือของเหยื่อจากระยะไกลได้ (Remote control) และหลังจากนั้นมิจฉาชีพ ก็จะดำเนินการโอนเงินจากบัญชีของเหยื่อ เข้าบัญชีม้า ทำให้เหยื่อหลายรายต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตไป
 

 

ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะออกกฎเกณฑ์ให้เหยื่อสามารถขออายัดวงเงินที่ถูกโอนออกไปยังบัญชีม้า เพื่อยับยั้งความเสียหาย  ซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

"ในหลักการของกฎหมายแล้ว เมื่อเราโอนเงินจากบัญชีของเราไป ยังบัญชีผู้อื่นแล้ว ถือว่าเงินจำนวนนั้น เป็นทรัพย์สินของเจ้าของบัญชีที่รับโอนแล้ว แต่หากมีเหตุในกรณีที่ถูกหลอกลวงดังกล่าว จะสามารถล็อก บัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีผู้รับโอนจะได้หรือไม่ โดยล็อกหรืออายัดเฉพาะวงเงินที่เราโอนออกไปเท่านั้น”

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)ก็ได้ริเริ่มในการเพิ่มโทษ สำหรับคนที่ยอมเป็นบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพสูงขึ้น ทางสศค.ก็ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ในการให้สถาบันการเงินที่รับเปิดบัญชีเงินฝาก ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นในการทำKYC ของคนที่จะมาเปิดบัญชีกับธนาคาร

 

ขณะเดียวกัน อยากแนะนำให้ประชาชนทั่วไป ระมัดระวังในการตกเป็นเหยื่อกับแก๊งไซเบอร์ โดยอาจจะมีบัญชีหลักที่เป็นบัญชีที่เก็บเงินส่วนใหญ่ของตนเอง บัญชีหลัก จะต้องไม่ลงทะเบียนใช้ระบบMobile banking ที่สามารถโอนเงินจากมือถือของตัวเองได้ และอีกบัญชีหนึ่ง เป็นบัญชีที่ใช้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งผูกกับระบบ Mobile banking เพื่อความสะดวกในการรับหรือโอนเงิน และในบัญชีนี้ ควรมีเงินเพียงเล็กน้อยให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำวันเท่านั้น
 

กระทรวงดีอีเอสได้ยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนื่องจาก ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมาก จากสถิติตั้งแต่ 1 มี.ค. ถึง 31 ต.ค.2565 มีคดีฉ้อโกงทางออนไลน์จำนวน 1.14 แสนคดี มีมูลค่าความเสียหาย 2.2 หมื่นล้านบาท

 

สาระสำคัญของร่างกฎหมายที่กระทรวงดีอีเอสเสนอ เช่น กรณีเปิดบัญชีม้า หรือบัญชีที่ไม่มีเจตนาใช้เพื่อตนเอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีเป็นธุรกิจจัดหาบุคคลเพื่อมาเปิดบัญชีม้า หรือเป็นธุระจัดหาคนมาเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์จากผู้อื่น มีโทษจำคุก 2-5 ปีและปรับตั้งแต่ 2 แสนบท ถึง 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ