posttoday

ปี 2565 NITMX พบว่ายอดใช้ PromptPay ทุบสถิติใหม่ ทะลุ 1.37 หมื่นล้านรายการ

23 มกราคม 2566

หลังเปิดใช้งาน PromptPay (พร้อมเพย์) มาถึง 5 ปี พบว่าปี 2565 มียอดการใช้งานทำลายสถิติใหม่ในเดือนธ.ค. และภาพรวมอยู่ที่ 1.37 หมื่นล้านรายการ จากการเปิดเผยของ NITMX ด้วยเพราะเป็นการชำระเงินและโอนเงินสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ถึงมือผู้รับโดยตรง โปร่งใส และปลอดค่าธรรมเนียม

ภาพรวมของการใช้งานระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่เปิดใช้บริการมา 5 ปี นับแต่ปี 2560 จากการเปิดเผยของ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย ระบุว่า มียอดการทำธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตลอดทั้งปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13,705 ล้านรายการ 

 

ทั้งนี้พบว่า จากสถิติล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนบุคคลธรรมดาผู้ลงทะเบียน PromptPay อยู่ที่ 66.94 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 39.47 ล้านเลขหมาย และลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพทร์ 27.47 ล้านเลขหมาย นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว ยังมีนิติบุคคลที่ลงทะเบียน PromptPay จำนวน 2.43 แสนราย

 

โดยพบว่าในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ PromptPay ทั้งสิ้น 1,475.9 ล้านรายการ ส่งผลให้ภาพรวมเพิ่มขึ้น 34.66% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา โดยในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นวันที่มีการทำธุรกรรมสูงถึง 58.08 ล้านรายการ เป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการมา 

 

สำหรับผู้บริโภคใช้ PromptPay ทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อันดับ 1 โอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคาร จำนวน 68.8% อันดับ 2 โอนเงินด้วยหมายเลขอ้างอิง จำนวน 16.3% อันดับ 3 การชำระสินค้าด้วย QR Code และใบแจ้งหนี้ จำนวน 9.3% และอันดับ 4 การเติมเงิน e-Wallet 5.7%  

 

สำหรับช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมโอนเงินมากที่สุด คือ ช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกงาน และวันทำงานจะมีการใช้งานมากกว่าวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งในช่วงสิ้นเดือนจะมีการทำธุรกรรมสูงมากกว่าปกติ

 

ทั้งนี้ จากสถิติที่ NITMX รวบรวมมานั้นยังระบุอีดว่า ปริมาณการใช้งาน PromptPay ยังคงมีอัตราการเติบโตและทำสถิติใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ 

 

1.การกำหนดให้เป็นโครงการระดับประเทศที่ภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมมือกันผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการใช้ digital payments อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย 

2. การวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เปิดกว้างและสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้ 

3. ความร่วมมือของผู้ให้บริการระบบและบริการชำระเงินในการพัฒนาระบบ  PromptPay

4. การออกแบบบริการและนวัตกรรมต่อยอดต่างๆ ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน 

5.โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก

6. การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ให้บริการ 

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกปัจจัยความสำเร็จ คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย ตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19  ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โอนเงิน ชำระเงิน จ่ายบิลต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

ทั้งนี้ ในอนาตต NITMX ยังคงมุ่งมั่น พัฒนา ต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การโอนเงิน จ่ายเงิน เป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ digital payments อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ปี 2565 NITMX พบว่ายอดใช้ PromptPay ทุบสถิติใหม่ ทะลุ 1.37 หมื่นล้านรายการ