posttoday

ธนาคารไทยเครดิตฯรุกสินเชื่อนาโน ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงิน

08 ตุลาคม 2561

ธนาคารไทยเครดิตฯ ทำตลาดสินเชื่อนาโน-ไมโครไฟแนนซ์ ช่วยฐานรากเข้าถึงแหล่งเงิน

ธนาคารไทยเครดิตฯ ทำตลาดสินเชื่อนาโน-ไมโครไฟแนนซ์ ช่วยฐานรากเข้าถึงแหล่งเงิน

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดเผยว่า แม้หลายฝ่ายคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้เติบโต 4.4% แต่เป็นการเติบโตกลุ่มคนระดับบน ยังไม่กระจายลงมาสู่ฐานราก ธนาคารมองผู้ประกอบการรายย่อยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเนื่องจากเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จนต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบหรือโรงรับจำนำที่ดอกเบี้ยสูง จึงต้องการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ตามปรัชญา ทุกคนคือคนสำคัญ

ทั้งนี้ ณ ปี 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิเติบโต 158% ต่อปีเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ฐานลูกค้ารวม 1.74 แสนราย เติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี เฉลี่ยมีลูกค้าใหม่ 5,000 รายต่อเดือน ยอดคงค้าง 4.5 หมื่นล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 16% ต่อปี

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดเผยว่า รุกตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนาโนไฟแนนซ์ที่เป็นร้านค้าในตลาดสด และไมโครเอสเอ็มอี ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยตั้งเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 2 หมื่นล้านบาทในปีนี้ และยอดคงค้างสินเชื่อรวมเติบโต 15% เป็นกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ การขยายฐานลูกค้าจะเปิดสาขาเพิ่มในพื้นที่ใกล้ตลาดสด ตั้งเป้ามีสาขา 500 แห่งปี 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่าย และให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเข้าไปรับชำระหนี้ถึงหน้าแผง ลดความเสี่ยงการปล่อยสินเชื่อได้ทางหนึ่ง คาดหวังมีลูกค้าใหม่เฉลี่ย 8,000-1 หมื่นรายต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากที่เคยเฉลี่ย 5,000-6,000 รายต่อเดือน