posttoday

Pig Board เคาะลดแม่พันธุ์หมู รักษาราคาหน้าฟาร์ม

11 กรกฎาคม 2567

“ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมว.เกษตรฯ เผย Pig Board เห็นชอบปรับลดปริมาณแม่พันธุ์สุกร 78,571 ตัว ในฟาร์มใหญ่ 230 แห่ง ภายใน 3 เดือน ช่วยลดปัญหาราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่ำ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 2/2567 เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยขอความร่วมมือผู้เลี้ยงรายใหญ่ปรับลดแม่พันธุ์สุกรร้อยละ 10 ของปริมาณแม่พันธุ์ทั้งหมด

"รวมปริมาณแม่พันธุ์สุกรที่จะปรับลด 78,571 ตัว ดำเนินการในฟาร์มสุกรรายใหญ่ที่มีแม่พันธุ์มากกว่า 1,000 ตัวขึ้นไป จำนวน 230 แห่ง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ  3 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 26,190 ตัว ทั้งนี้แม่พันธุ์สุกร 1 ตัวจะให้ลูกประมาณ 22 ตัวต่อปี การปรับลดแม่พันธุ์ลง จะส่งผลให้ปริมาณลูกสุกรที่จะเข้าสู่การขุนลดลง" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

 

 

Pig Board เคาะลดแม่พันธุ์หมู รักษาราคาหน้าฟาร์ม

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเร่งรัดติดตามมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรต่างๆ ตามที่ Pig Board ได้มีมติเห็นชอบ รวมถึงเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางอื่นในการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรตามความเหมาะสม

โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรที่มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การออกมาตรการเสริมของ Pig Board จะเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์มเพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรการรายเล็กและรายย่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห่วงใยเป็นอย่างมาก

 

Pig Board เคาะลดแม่พันธุ์หมู รักษาราคาหน้าฟาร์ม

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 2/2567 นอกจากร.อ.ธรรมนัสเข้าร่วมประชุมแล้วยังมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการภาคเอกชน และผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ