posttoday

"นายกฯเศรษฐา"พยุงปาล์มน้ำมันตั้งเป้าดึงราคากก.ละไม่ต่ำ5บาท

10 มิถุนายน 2567

ครม.เศรษฐกิจ เคาะมาตรการแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำทั้งระบบเสนอที่ประชุมครม. กำชับผู้ค้าตามมาตรา 7 คุยเจ้าของโรงงาน รับซื้อ B100 ตามราคาประกาศ สนพ. ตั้งเป้ายืนราคาปาล์มกก.ละไม่ต่ำกว่า5 บาท

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะการหารือกับผู้ค้ามาตรา 7 ต้องซื้อน้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามราคาประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

“ครม.เศรษฐกิจ ได้รับทราบทั้งวงจร โดยแผนระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำชับให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 คุยกับเจ้าของโรงงาน B100 ในการซื้อน้ำมันตามราคาที่ประกาศ หรือกำหนดราคาใกล้เคียงกับที่ประกาศได้ ก็ให้ไปหาแนวทางมา หากทำได้ราคา B100 ก็ขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ก็ขึ้นตามมา และถ้าควบคุมการซื้อขายปาล์มได้ด้วย ก็คงทำได้ราคาปาล์มน่าจะยืนได้ที่กิโลกรัมละ 5 บาท”

ส่วนมาตรการระยะยาว จะต้องมาดูกันที่โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการช่วยเหลือเกษตรกร และรัฐบาลจะหาทางดูแลสินค้าเกษตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจะต้องปรับการใช้ให้มีมูลค่าสูงขึ้น แทนการนำมาเผาทำเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวด้วย

นายพิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันมีปัญหามายาวนาน รัฐบาลจึงต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ซึ่งเวลานี้ชาวสวนได้ตัดผลปาล์มมาขายให้กับลาน และพ่อค้าคนกลางจะมารับผลปาล์มจากลานไปขายต่อให้กับโรงสกัด และจากโรงสกัดจะส่งไปยังโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B100 แต่เนื่องจากโรงงาน B100 มีกำลังการผลิตประมาณ 7 ล้านลิตร ส่วนการใช้จริง 4 ล้านลิตร จึงมีส่วนที่เหลือส่งออกเป็น CPO

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาเรื่องของราคารับซื้อระหว่างผู้ค้ามาตรา 7 และโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B100 เมื่อเห็นถึงปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงเร่งหาทางแก้ไข และเชื่อว่าการเจรจาร่วมกันจะเป็นทางออกที่ลงตัวมากที่สุด

นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ได้ขอให้มีการออกมาตรการมาบังคับให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามราคาประกาศของ สนพ. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ และนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ก่อนนำมาเสนอให้ที่ประชุม ครม.วันที่ 11 มิ.ย. นี้ พิจารณาต่อไป

“ได้นำเรื่องแก้ปัญหาราคาปาล์ม เข้ามารายงานในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ วันนี้ และก็เห็นตรงกันว่า ให้มีการซื้อ-ขายน้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามราคาที่ สนพ. ประกาศ โดยให้เหตุผลว่าแม้จะต้องซัพพอร์ตคนแข็งแกร่ง แต่ก็ต้องดูแลเกษตรกรด้วย”