posttoday

OneWeb ยึดไทยฮับ CLMV ลุยบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม คาดทำรายได้ 2,000 ล้านบาท

10 มิถุนายน 2567

OneWeb ประกาศเดินเครื่องให้บริการภายใต้แบรนด์ “Eutelsat Group” ยึดสถานีเกตเวย์ที่อุบลฯ เป็นฮับทำตลาดในภูมิภาค ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และ CLMV คาดเปิดบริการ ก.ย.นี้ สร้างรายได้ระยะยาวเฉียด 2,000 ล้านบาท

นาเฮ อิทนานี รองประธานกรรมการระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก OneWeb กล่าวว่า ทันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ สำหรับโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำแก่บริษัท OneWeb ที่ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที

สำหรับเงื่อนไขที่บอร์ดกสทช.อนุมัติ

1.อนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing Right) สำหรับโครงข่ายดาวเทียม OneWeb โดยมีระยะเวลา 5 ปี

2.อนุญาตการเพิ่มบริการขายความจุดาวเทียม (satellite network capacity) ตามระยะเวลาใบอนุญาตของเอ็นที ที่จะสิ้นสุด 3 ส.ค. 2568 นี้

3.อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระยะเวลา 5 ปี

โดย OneWeb จะให้บริการภายใต้แบรนด์ “Eutelsat Group” ปัจจุบันมีดาวเทียมประจำที่ (GEO) 35 ดวง และดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) 634 ดวง โดยให้การครอบคลุมพื้นที่ที่การเชื่อมต่อเข้าถึงยาก ทั้งในภาคพื้นดินที่ห่างไกล รวมถึงมหาสมุทรและท้องฟ้า จึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อให้กับเรือเดินทะเล เครื่องบิน และสถานที่ห่างไกล

เราเลือกใช้สถานีเกตเวย์ที่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นฮับในภูมิภาคเนื่องจากประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับวิถีวงโคจรของโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ จะทำให้เราสามารถให้บริการได้ในภูมิภาคอินโดจีน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน”
เธอ กล่าวว่า การทำตลาดของ OneWeb จะดำเนินธุรกิจผ่านพันธมิตรการจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยในประเทศไทย OneWeb ได้ทำข้อตกลงในการให้บริการผ่านเอ็นที , บริษัท เนชั่นสเปซและเทคโนโลยี จำกัด Ltd (เอ็นแซท) และบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซึ่งการทำในประเทศไทยและภูมิภาค โดยมีความจุประมาณ 5 gbps ทั่วประเทศไทยและภูมิภาค CLMV 

โดยสถานีเกตเวย์ที่สิรินธรนั้น คาดว่าจะก่อสร้างสถานีเกตเวย์ภาคพื้นดินแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.หรือส.ค.นี้ จากนั้นใช้เวลา 1 เดือนในการทดสอบการเชื่อมต่อ และคาดว่าบริการเชิงพาณิชย์ครอบคลุมภูมิภาคจะพร้อมใช้งานภายในกรอบเวลาเดือนก.ย.นี้ ภายใต้กรอบการลงทุน 900 ล้านบาท

สถานีเกตเวย์จะทำให้ส่วนหนึ่งทำให้ไทยและมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งสามารถตอบโจทย์สําหรับบริการในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารที่โครงข่ายภาคพื้นดินเข้าไม่ถึง อีกทั้ง ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารได้ทั้งในสถานการณ์ ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ

ดังนั้น การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนี้จะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ทุกพื้นที่อย่างไร้ข้อจํากัด โดยเฉพาะบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวว่ารายงานว่า การร่วมมือให้บริการโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำร่วมกับ OneWeb นอกจากเป็นการดึงเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจมหาภาคแล้ว ยังเป็นโอกาสสร้างรายได้ ใหม่ให้เอ็นทีในระยะยาว โดยคาดการณ์รายได้รวมขั้นต่ำในระยะเวลา 10 ปี ประมาณ 1,900 ล้านบาท ซึ่งสามารถทําให้เอ็นทีมีรายได้ใหม่ทดแทนรายได้เดิมที่สูญเสียไปและจะช่วยให้มีรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต