posttoday

คลัง ยังไม่ส่งกฤษฎีกาตีความใช้สภาพคล่องธ.ก.ส.แจกดิจิทัลวอลเล็ต

23 เมษายน 2567

จุลพันธ์ รมช.คลัง เผยยังไม่ได้กำหนดฤกษ์ ส่งกฤษฎีกาตีความใช้สภาพคล่องธ.ก.ส.ทำ Digital Wallet ได้หรือไม่ ชี้ยังมีเวลากว่าการใช้งบตาม ม.28 ปีงบ68 จะมีผลในเดือนต.ค.67 ลั่นรัฐบาลมั่นใจสามารถทำได้ไม่ผิดกม.

นายจุพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านโครงการ Digital Wallet อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินตามตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลไกในการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในโครงการ Digital Wallet เป็นหลัก  ส่วนประเด็นเรื่องการใช้เงิน หรือสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1.72 แสนล้านบาท ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้กฤษฎีกาตีความนั้น ยังไม่ได้มีการกำหนดวันและเวลา เพราะยังมีเวลาอีก 6 เดือนในการดำเนินการ 

 

"ยังมีเวลาอีกเยอะ เนื่องจากการใช้งบประมาณตามม. 28 ในปีงบประมาณ 2568 จะมีผลในเดือน ต.ค. 2567 ซึ่งยังมีเวลาอีกมากกว่า 5-6 เดือน โดยยืนยันว่าเรื่องนี้รัฐบาลค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าจะสามารถทำได้" นายจุลพันธ์ กล่าว 

 

ส่วนกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง ได้เรียกผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง มาหารือเพื่อขอความร่วมมือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น เบื้องต้นทราบว่า ผลตอบรับค่อนข้างดี 

 

 “เป็นการขอความร่วมมือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งฟีดแบคค่อนข้างโอเค เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั้น รัฐบาลดำเนินการได้อยู่แล้วในเรื่องนี้ แต่ในส่วนของธนาคารพาณิชย์เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือไป ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดทั้งหมดยังไม่ทราบ” นายจุลพันธ์ กล่าว