posttoday

บอร์ดกสทช.ลงมติเอกฉันท์ ตัดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากกฎ Must Have

02 เมษายน 2567

บอร์ดกสทช.มีมติ 7:0 ตัดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากกฎ Must Have เผยที่ผ่านมาต้องเอาเงินไปอุดหนุน แต่ไม่มีคนไทยแข่ง ชี้ปัจจุบันรายการแข่งขันเข้าสู่ระบบซื้อลิขสิทธิ์ทางพาณิชย์โดยสมบูรณ์ ควรปล่อยให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (2 เม.ย.2567) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 เห็นควรยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 หรือประกาศ Must Have โดยให้ถอนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ออกจากประกาศที่กำหนดให้รายการกีฬา 7 ประเภท เหลือเพียง 6 ประเภท ได้แก่

1. กีฬาซีเกมส์ 2. กีฬาเอเชียนเกมส์ 3. อาเซียนพาราเกมส์ 4. เอเชียนพาราเกมส์ 5. กีฬาโอลิมปิก 6. กีฬาพาราลิมปิก ซึ่งเป็นรายการที่คนไทยมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน หากใครซื้อลิขสิทธิ์มาต้องเผยแพร่ทางฟรีทีวี (ทีวีดิจิทัล)

สาเหตุที่ตัดฟุตบอลโลกออก เพราะมีมูลค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามกลไกการแข่งขันทางการตลาดได้ชัดเจน และเป็นประเภทที่มีอุปสรรค ปัญหามาโดยตลอด 

การหารือประเด็นดังกล่าว เนื่องด้วยเป็นการประชุมเสียงตามสาย โดยในที่ประชุมมีการเสนอว่า ในเมื่อฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไม่มีคนไทยเข้าแข่งขันก็ไม่รู้จะใช้เงินกองทุนกทปส.ไปสนับสนุนทำไม เพราะเงินกองทุนก็ทำเพื่อให้มีการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ที่ขาดโอกาส แต่ต้องถามว่าฟุตบอลโลกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือไม่

ดังนั้น เวลามีกีฬาบางประเภท เช่น โอลิมปิก ก็มีการเสนอความคิดเห็นว่าจะถ่ายทอดสดเฉพาะแต่กีฬาที่คนไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือเฉพาะรอบชิงชนะเลิศในกีฬาทุกชนิดสามารถทำให้ได้ดูฟรีทั้งหมด ขณะเดียวกัน กีฬาที่คนไทยไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันอาจมีคุณค่าทางธุรกิจ เอกชนอื่นๆ ต้องการถ่ายทอดทำธุรกิจอื่นๆก็ต้องเป็นหน้าที่ของเอกชน

ด้านนางสาวพิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must Have) ผ่านมาถึงวันนี้ ก็ 10 ปีแล้ว ดังนั้นบริบทการถ่ายทอดก็เปลี่ยนแปลงไป และจนถึงวันนี้ก็ถือว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็เข้าสู่กลไกการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แล้ว