posttoday

“Entertainment Complex” สร้างรายได้ภาษีต่อปีไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้าน

01 เมษายน 2567

จุลพันธ์ รมช.คลัง เตรียมชง “Entertainment Complex” รวมทั้ง คาสิโน เข้าครม.สัปดาห์หน้า คาดผุดเม็ดเงินลงทุนต่อพื้นที่ไม่ต่ำกว่าแสนล้าน สร้างรายได้จากภาษีต่อปี ไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นล้าน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) สภาผู้แทนราษฎร์  คาดว่า จะนำรายงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้น เห็นสัญญาณที่ดีจากครม.หลายๆท่าน มองว่า ถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องเดินหน้า Entertainment Complex รวมถึง คาสิโน อย่างจริงจัง เพราะเป็นการนำปัญหาที่อยู่ใต้ดินขึ้นมา และต้องมีการออกเกณฑ์การควบคุม กำกับที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งบรรจุเข้าไปในกองทุนฯ ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อเยียวยาสังคม ที่ได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก คาสิโนในมิติต่างๆ 

 

“คาดว่า Entertainment Complex รวมถึง คาสิโน จะสร้างเม็ดเงินต่อจุดหรือต่อพื้นที่ไม่ต่ำแสนล้าน สร้างรายได้ภาษีและรายได้อื่นๆไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ซึ่งไทยเรามีศักยภาพไม่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงน่าจะผลักดันให้เกิดขึ้น เหมือนกับต่าประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และสิงคโปร์” นายจุลพันธ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ หากครม.รับทราบแล้ว น่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมให้หาเจ้าภาพในการเดินหน้า และอาจจะเป็นกระทรวงการคลังหรือไม่ต้องรอดู เมื่อพิจาณาแล้วจะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรายงานสู่กฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปทำรายละเอียด เพื่อที่จะได้มีตุ๊กตา กำหนดทิศทางว่าจะมีองค์ประกอบอย่างไรในการเดินหน้า Entertainment Complex  เมื่อรายเอียดแล้วเสร็จจะส่งกลับเข้าครม.และส่งเข้าสภาฯพิจารณาและวิฒุสมาชิก พิจารณาอีกครั้งเพื่อให้เกิดความรัดกุม เป็นประโยชน์ของประเทศ

ส่วนเรื่องพื้นที่ตั้ง Entertainment Complex  ในรายงานของกมธ.วิสามัญฯ ไม่ได้ระบุทำเลที่ตั้งไว้ชัดเจน เพียงแต่เสนอให้เป็นพื้นที่มีความพร้อมด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม หรือสวนสนุก เป็นต้น เพื่อความพร้อมและความเหมาะสม และยังเป็นการสร้างรายได้ให้การท่องเที่ยว ชุมชม และการจ้างงานให้กับคนไทย