posttoday

ปตท.New Business มอง 3 ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตพลังงานใหม่

12 กุมภาพันธ์ 2567

มุมมอง ปตท.อุตสาหกรรมพลังงานในอนาคตต่อ New Business กับการลงทุนในแหล่งพลังงานใหม่ๆ และธุรกิจอื่นนอกเหนืออุตสาหกรรมน้ำมัน ย้ำภาพอนาคต Future Energy and Beyond กับวิสชั่นที่เปลี่ยนไป

ชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ.ปตท. กล่าวในหัวข้อ “New Business กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ภายในงานสัมมนา “PostToday Thailand Economic Drive 2024 ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจปี 2567” จัดโดยสำนักข่าว Posttoday ถึงนิยามของ New Business ว่า ปตท. มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าต้อง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยสำคัญหลักๆ คือ: 

 

ปตท.New Business มอง 3 ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตพลังงานใหม่

 

1 New Business ต้องถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นำนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการทำให้เรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการ ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้า ให้กับผู้บริโภค ให้กับสังคมได้ดีขึ้น

 

2 เราควรมีอีกสิ่งคือ Creativity หรือ การสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Business Model ในการนำสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้เข้าไปในองค์ประกอบโมเดลทางธุรกิจทั้งหมด ในการส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างสมบูรณ์

 

3 วันนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกอย่างชัดเจน คือ Sustainability เมื่อมี New Technologies มี New Business Models แล้ว สุดท้ายเราต้องทำให้โลกนี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยในฐานะผู้ประกอบการทางธุรกิจ ในฐานะที่เราเป็นองค์ประกอบหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชน ของระบบเศรษฐกิจและการอยู่ในโลกใบนี้ 

 

ปตท.New Business มอง 3 ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตพลังงานใหม่

 

ในมุมมองของ ปตท. มองว่า New Business ต้องมีองค์ประกอบหลักใน 3 ข้อนี้ไปพร้อมๆ กัน

 

แต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่มีปัจจัยหลัก 3 ข้อนี้ จะไม่เข้าข่ายว่าเป็น New Business สำหรับ ปตท. ใช่ไหม

มันอาจจะ New ได้ แต่การจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มันดี ดีทั้งต่อบริษัทเองและดีต่อสังคมชุมชนได้ มันควรจะมีองค์ประกอบ 3 อย่างนี้รวมอยู่ด้วยกัน แต่ว่าการขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่า จะไม่ใช่ New Business  แต่การมีสามอย่างนี้คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีออกสู่สังคม

 

ปตท.New Business มอง 3 ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตพลังงานใหม่

 

ธุรกิจพลังงานปรับตัวได้อย่างไร ในโลกใหม่อย่าง New Business

ยกตัวอย่างภาพของ Disruption ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน สำหรับแนวโน้มในอนาคต จะเห็นว่าเทรนด์ใหญ่ๆ ในอนาคตอุตสาหกรรมพลังงานมุ่งไปสู่ 2 ด้านคือ Go Electric (พลังงานไฟฟ้า) และ Go Green มันสะท้อนอยู่ในเทคโนโลยีที่จะต้องนำมาบริหารจัดการพลังงาน เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณคาร์บอน สิ่งที่เรามองเห็น คือธุรกิจพลังงานจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นของใหม่และของเก่า อย่างเก่า คือมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหม หรือ Go Electric ของใหม่คือเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แผนพลังงานในอนาคต ปตท. มองไว้ 3 กลุ่มคือ Business Growth หมายถึง Current Business เราจะสร้างมันให้เติบโตได้อย่างไรเนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกวันนี้ ทั้ง AI Robotics หรือ Digital Tools ทั้งหลาย มันสามารถทำให้ธุรกิจปัจจุบันมันมี Growth ขึ้นมาอีก 

2 New Business คือ New ไปเลยนอกเหนือจากการที่เราจะเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ของเดิมคือ ขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก แต่ของใหม่คือ Renewable Energy หรือ พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

 

ปตท.New Business มอง 3 ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตพลังงานใหม่

 

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า อะไรคือ New Business ที่ควรทำ

เป็นสิ่งที่เราต้องทำการศึกษาและติดตามสถานการณ์โลกและธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ MegaTrend ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วง 10-20 ปีมานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อย่างแรกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เร็วมากๆ โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงาน มีแหล่งพลังงานใหม่ๆ เข้ามาทดแทนแหล่งพลังงานเดิม สองเราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนในหลายๆ อุตสาหกรรม มีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาทำให้สะดวกสบายมากขึ้น มีข้อมูลเพิ่มขึ้นทำให้วิธีการตัดสินใจ วิธีการซื้อสินค้าเปลี่ยนไปหมด สามคือสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง การหาเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพ หรือ การถูกดิสรับจากอุตสาหกรรมอื่นๆ 

หรือการเปลี่ยนแปลงโดยบริบทภาพรวม การออกนโยบายใหม่ๆ หรือกฎหมายใหม่ๆ ก็มีส่วนในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เช่นกัน

 

ภาพอนาคต ปตท. Future Energy and Beyond 

New Business ของ ปตท. จะอยู่ในเรื่องของพลังงานใหม่ๆ และ Beyond Business ก็คือ อาจไม่คิดว่า ปตท. จะเข้าไปทำ เช่น เรื่องของ Renewable Energy ที่ ปตท. เข้าไปลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ ไปจนถึงการดักจับคาร์บอน รับจ้างผลิตโรงงาน EV รวมทั้งบริการที่รองรับเรื่องของ EV ไปจนถึงธุรกิจยา เช่น การเข้าไปซื้อบริษัทยาของไต้หวันเป็นต้น ไปจนถึงเทคโนโลยีอย่าง AI เป็นต้น