posttoday

ผ่าแผนธุรกิจใหม่ แสนสิริ ชูความยั่งยืนคู่เทคโนโลยี สู่เป้าหมาย Net Zero

12 กุมภาพันธ์ 2567

แสนสิริ เปิดแนวคิดปั้นธุรกิจใหม่ เน้นต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยึดหลักความยั่งยืน นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งสู่ธุรกิจและที่อยู่อาศัยสีเขียว

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ บมจ.แสนสิริ กล่าวในงานสัมมนา Post TODAY Thailand ECONOMIC DRIVES 2024 “ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ 2567 หัวข้อ NEW BUSINESS กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ว่า การทำธุรกิจใหม่ของแสนสิริ คือ ต้องเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้จากธุรกิจเดิมคืออสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกิจใหม่ต้องเน้นความยั่งยืน และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ควบคู่กันโดยผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคสูงอายุ ก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยี หรือ ทำที่อยู่อาศัยเป็นสมาร์ทโฮม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น

บ้านหรือที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัย 4 ที่ผู้บริโภคต้องการอยู่ตลอดเวลา แต่ลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่ต้องการบ้านหลังใหญ่ เมื่อที่ดินราคาสูงขึ้น ก็ต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดบ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าหากจีดีพี ไม่โต แสนสิริก็ต้องมองหาธุรกิจใหม่ที่เป็น New S Curve ที่สามารถต่อยอดธุรกิจของเราได้ ได้แก่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทบริการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร  แสนสิริ มีการจัดตั้ง “LIV-24” ศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เต็มรูปแบบแห่งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้าน 

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการลงทุนในกิจการโรงแรม The Standard, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ , บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) ผู้นำด้านการสร้าง EV Charging Ecosystem ,บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อทำระบบโซล่าเซลล์ ตามนโยบายของประเทศในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 

ขณะเดียวกัน แสนสิริยังมีโรงงานพรีคาสท์สีเขียว โรงงานสีเขียวแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันพันธกิจองค์กรด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่รุกหน้าสู่เป้าหมายการเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 รวมถึงรองรับการเติบโตโครงการใหม่ ๆ ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีอยู่ 4 แห่ง สามารถสร้างบ้านได้ 3,700 หลังต่อปี เป็นโรงงานปลอดฝุ่น สามารถบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานได้ ที่สำคัญวัสดุเหลือใช้จากการสร้างน้อยมาก 

ผ่าแผนธุรกิจใหม่ แสนสิริ ชูความยั่งยืนคู่เทคโนโลยี สู่เป้าหมาย Net Zero

ผ่าแผนธุรกิจใหม่ แสนสิริ ชูความยั่งยืนคู่เทคโนโลยี สู่เป้าหมาย Net Zero

นายภูมิภักดิ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่จะก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ได้นั้น ไม่เพียงแต่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการแต่ลูกบ้านก็ต้องทำด้วย แสนสิริ จึงมีการดำเนินการให้ความรู้กับลูกบ้านในการลดการปล่อยคาร์บอน เช่น การแยกขยะ ที่สุดท้ายแล้วต้องไม่กลับนำมารวมกันตอนทิ้ง ต้องมีการใช้สีถุงขยะสำหรับขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 

เรื่องธุรกิจใหม่ของแสนสิริ ต้องมีทีมรับผิดชอบเป็นหลัก ต้องตัดสินใจไว ถ้าไม่เวิร์กล้มได้ เช่น เทสล่าโฮม ที่มีหลังเป็นโซล่าร์ ผนังลดความร้อน และวัสดุทนทาน เคลื่อนย้ายได้ หากเวิร์กในอเมริกา จะเวิร์กกับประเทศไทยหรือไม่ เราต้องไม่ทำใหญ่เพราะบุคลากรเราน้อย หากทำใหญ่จะเกิดปัญหาเลย์ออฟพนักงานภายหลัง การสื่อสารภายในเป็นสิ่งสำคัญ เราดูเมกะเทรนด์ได้ แต่ก็ต้องเชื่อคนภายในองค์กรด้วยถึงจะต่อยอดธุรกิจใหม่ได้