posttoday

DHL จ่อลงทุน 7 พันล้านมุ่งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2030

12 กุมภาพันธ์ 2567

DHL เตรียมลงทุน 7 พันล้านยูโรมุ่งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ 30 ในปี 2030 และมุ่ง Zero คาร์บอนในปี 2050 ย้ำต้องทำเพราะธุรกิจขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการสร้างความยั่งยืนให้กับอีกหลายธุรกิจทั่วโลก

นายเฮอร์เบิร์ต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงาน PostToday Thailand Economic Drive 2024 ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ 2567 ในประเด็นความยั่งยืนกับโอกาสทางธุรกิจ โดยพูดถึงนโยบายการทำ ESG ว่า

บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ DHL Group ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงบอร์น ประเทศเยอรมัน เนื่องจากเป็นบริษัทยุโรป จึงได้ดำเนินนโยบาย ESG มาแล้ว 2-3 ปี โดยสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานที่มองว่าเป้าหมายของความยั่งยืนของบริษัทคืออะไร

 

DHL จ่อลงทุน 7 พันล้านมุ่งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2030

 

โดยสิ่งที่ ดีเอชแอล ทำนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่

1.การจัดการเรื่องเชื้อเพลิงในเครื่องบิน เนื่องจากบริษัทมีเครื่องบินสำหรับขนส่งจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งอย่างที่ทราบว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่ปล่อยสารคาร์บอนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ( Sustainable aviation fuel ) ที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ โดยตั้งเป้าช่วงแรกจะลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ 30 ในปี 2030 และมุ่งเป็น Zero Carbon ในปี 2050 ให้ได้ 

2.กระบวนการจัดการภายในบริษัทใช้พลังงานจาก EV  โดยต้องการให้การขนส่งของดีเอชแอลทั่วโลกเกินกว่าร้อยละ 60 เป็นการใช้พลังงาน EV

3.อาคาร Service Center ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อย

นายเฮอร์เบิร์ต กล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะธุรกิจข้ามชาติมองว่าธุรกิจต้องทำ ESG โดย ดีเอชแอล  ได้เตรียมเงินลงทุนกว่า 7 พันล้านยูโรเปลี่ยนตึกของบริษัททุกตึกทั่วโลกให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนรถให้ใช้พลังงาน EV ร้อยละ 60 รวมไปถึงมีการสั่งจองเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน  ล่วงหน้า 10 กว่าปีทั้งๆ ที่น้ำมันดังกล่าวมีราคาต้นทุนมากกว่าน้ำมันปกติ 1.5-2 เท่า เพื่อทำเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ 30 ในปี 2030 ให้ได้

 

DHL จ่อลงทุน 7 พันล้านมุ่งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2030

 

สาเหตุเนื่องจากหากไม่มีการลงทุน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะสายเกินไป โดยคุณเฮอร์เบิร์ตมองว่า ในขั้นตอนของการทำธุรกิจประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ  ส่วนแรกคือส่วนของพลังงานคือน้ำ ไฟ พลังงาน ส่วนที่สองคือขั้นตอนการผลิตที่นำพลังงานเหล่านั้นมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ส่วนที่สามคือการขนส่งสินค้าและบริการนั้นออกไปยังเป้าหมาย ซึ่งในส่วนของ DHL รับผิดชอบส่วนที่ 3 ทั้งหมดให้กับธุรกิจจำนวนมาก จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องลงทุนและทำเรื่องความยั่งยืนให้เกิดขึ้นให้ได้