posttoday

'ดร.ณัฐ'ชู Smart Life in Smart City คนไทยสุขภาพดีใส่ใจธุรกิจลดโลกร้อน

20 พฤศจิกายน 2566

ดร.ณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ อินโนบิก ชู Smart Life in Smart City คนไทยมีสุขภาพดี มีความสุขในการดำเนินชีวิต ชี้ธุรกิจคนรุ่นใหม่ใส่ใจลดโลกร้อน หนุนรัฐบาล สร้างความรักชาติในหมู่คนไทยใช้ของไทยดันโครงพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมและการตลาด

ดร.ณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวในงาน Post Today Thailand Smart City 2024 โดย Post Today ร่วมกับ เนชั่น ทีวี 22 และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ในการผลักดันประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็น Smart City อย่างยั่งยืน ช่วง Smart Life in Smart City ว่า นิยาม Smart Life ของคนไทย คือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิต ในปริมาณที่พอดีตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ Smart Life in Smart City ต้องสามารถขยายไปสู่นอกเมือง เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ชีวิตของคนไทยให้สามารถอยู่ที่บ้านดูแลสุขภาพ ได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล  ประเทศไทยมีจุดเด่นหลายด้านเป็นอะไรที่ง่ายในการพัฒนาต่อยอดให้เป็น Smart Life in Smart City เพื่อนำไปสู่ซอฟต์ พาวเวอร์ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว อาหารไทย การแพทย์ การดูแลสุขภาพ มวยไทย

อย่างไรก็ตาม ดร.ณัฐ เห็นว่า Climate Change ที่มีผลกระทบต่อประเทศมากที่สุดคือ อากาศร้อนส่งผลต่อ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า การเผาก๊าซธรรมชาติเป็นปัญหาสะสม ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โรคมะเร็งปอดที่พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องช่วยกันดูแล ซึ่งคนรุ่นหลังต่อจากจะได้รับผลกระทบมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันคนรุ่นต่อไปจะสนใจในธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อน เช่นการบริโภค อาหารที่ทำจากพืชการให้ความสำคัญกับบริษัทที่ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอยกตัวอย่าง บริษัท อินโนบิก ก่อตั้งมา3ปี ถือหุ้นโดยปตท. เน้นลงทุนส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อดูแลสุขภาพ การพัฒนาด้านอาหารสำหรับ ผู้ป่วยผู้สูงอายุ การพัฒนายา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ดร.ณัฐ ยังเห็นว่า Smart Life in Smart City ที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุน คืออยากให้สนับสนุนความรักชาติมากขึ้น การใช้ของไทยให้มากขึ้น แต่ที่ผ่านมาเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่า ของนอกดีกว่า ทั้งที่การส่งเสริมใช้ของไทย จะทำให้โครงพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมไทยดีขึ้นรวมถึงทั้งด้านการตลาด ของไทยเมื่อขายให้กับคนไทยได้จึงจะไปสู่ตลาดโลก.