posttoday

กรมบัญชีกลาง แจ้งข่าว ยกเลิกบำนาญ ไม่เป็นความจริง

08 พฤศจิกายน 2566

กรมบัญชีกลาง เตือนอย่าหลงเชื่อ ข่าวลือ ยกเลิกบำนาญ ไม่เป็นความจริง ยันไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญ หรือทายาท รวมทั้ง ส่ง sms ลวงให้กดลิงก์กรอกข้อมูลทางการเงิน

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญ และการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่ม รวมทั้งยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น   

 

ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพยังคงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหลอกลวงให้ผู้รับบำนาญอัปเดตปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร อำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุหรือลาออก หรือให้กดลิงก์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญ 2 รอบต่อเดือน เป็นต้น  

 

ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อได้รับความเสียหายหากหลงเชื่อ ขอเน้นย้ำว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญ หรือทายาทของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่จะให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับบำนาญ หรือการโทรแจ้งรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ การยกเลิกจ่ายบำนาญ รวมทั้งการส่ง sms ให้กดลิงก์ ให้ดาวโหลดข้อมูล ให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน หรือให้สแกนใบหน้า สแกน QR Code ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่ากดลิงก์ อย่าสแกน และอย่าแอดไลน์บุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แอบอ้างชื่อผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่มาจากกรมบัญชีกลาง โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 

- เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th  
- facebook (กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department)  
- YouTube (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)  
- instagram (cgd_news)  
- twitter (@Newscgd)  
- tiktok (กรมบัญชีกลาง cgd_news)  
- CGD Application 

 

หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถาม Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 (60 คู่สาย)” โฆษกกรมบัญชีกลาง 02270 6400 (60 คู่สาย)