posttoday

ฐากร ชี้พบข้อพิรุุธ หลายโครงการ ดีอีเอส

04 พฤศจิกายน 2566

"ฐากร ตัณฑสิทธิ์" เผย ศูนย์ปราบโกงพรรคไทยสร้างไทย พบข้อมูลเอ็นที ในการกำกับของดีอีเอส ส่อทำรัฐเสียหาย จี้ รัฐมนตรี เร่งตรวจสอบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่ ศูนย์ปราบโกงพรรคไทยสร้างไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใส ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากการตรวจสอบพบข้อมูลเชื่อได้ว่า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือเอ็นที ที่อยู่ในการกับกำดูแลของกระทรวงดีอีเอส รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหลายโครงการที่น่าสงสัย อาจส่อว่าจะมีการทุจริต 

 

แม้บางโครงการจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้ว ก่อนรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเข้ามาบริหารงานก็ตาม แต่ดำเนินการไปแล้วเกิดความล้มเหลวล่าช้าสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ เจ้ากระทรวงในปัจจุบัน ก็ต้องตรวจสอบและรับผิดชอบ เพื่อระงับยับยั้งความเสียหาย ไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่าย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ รวมถึงยังมีเรื่อง ที่ถูกร้องเรียนเข้ามายัง ศูนย์ปราบโกงพรรคไทยสร้างไทยอีกหลายเรื่อง ซึ่วส่อถึงความไม่โปร่งใส โดยเกิดขึ้นจากการบริหารของรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จึงขอให้ รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวง ดีอีเอส ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว

 

เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า การตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ปราบโกง พรรคไทยสร้างไทย จะติดตามเรื่องดังกล่าว อย่างเข้มข้นจริงจัง และทำงานอย่างรอบคอบ หากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจะไม่กล่าวโจมตีใส่ร้ายฝ่ายบริหารเด็ดขาด แต่หากพบความผิดปกติ ส่อว่าจะเกิดการทุจริต จะติดตามตรวจสอบอย่างจริงจัง พร้อมเสนอแนะให้แก้ไขทันที และจะนำไปเป็นประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในอนาคตข้างหน้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน