posttoday

กองสลากฯ เร่งพัฒนาระบบรองรับสลากL6 หลังเกิดความล่าช้ากระทบผู้ถูกรางวัล

02 ตุลาคม 2566

สำนักงานกองสลากฯ แจงเหตุระบบแสดงผลออกสลากดิจิทัลL6 งวดแรกล่าช้า หลังมีการใช้ระบบขึ้นรางวัลแบบใหม่ ย้ำจ่ายเงินรางวัลครบถ้วนแล้ว พร้อมเร่งพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อให้สมบูรณ์มากที่สุด ยันจะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอีก

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวชี้แจงถึงกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก(L6) แบบดิจิทัล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่รายงานผลการออกรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายหลังจากการออกรางวัลเสร็จสิ้น พบว่ามีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกรางวัล ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีเช่นเดียวกับการออกสลากในทุกงวดที่ผ่านมา โดยสำนักงานฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งแก้ไข ทำให้สามารถจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ถูกรางวัลทั้งหมดได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

 

เนื่องจากในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก(L6) เป็นครั้งแรก โดยมีจำนวนสลาก L6 แบบดิจิทัล จำนวน 21 ล้านใบ ประกอบกับมีการใช้ระบบการขึ้นเงินรางวัลแบบใหม่ สำนักงานฯ และ ธนาคารกรุงไทย จึงเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และได้เร่งแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจที่ประชาชน ผู้ซื้อสลากมีต่อสำนักงานฯ มาเป็นอย่างดีโดยตลอด และเชื่อมั่นว่า กรณีดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในการจ่ายรางวัลในงวดต่อ ๆ ไป

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวเสริมว่า การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบดิจิทัล หรือ สลากดิจิทัล ในงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นไปตามปกติ ระบบการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนผู้ซื้อสลากฯ เข้าทำรายการซื้อสลากฯ ในราคา 80 บาททุกใบ ได้อย่