logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เกษตรกร ร่วมลงทะเบียนพักหนี้วันที่สอง กว่า 2.32 หมื่นราย

02 ตุลาคม 2566

ธ.ก.ส. เผยยอดเกษตรกร ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย วันที่สอง ผ่าน BAAC mobile มีจำนวน 23,247 ราย

หลังจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เปิดให้เกษตกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพักหนี้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ล่าสุด วันนี้(2ก.ย.66) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ที่เปิดให้ลงทะเบียน พบว่า มีผู้แจ้งความประสงค์แล้วจำนวนทั้งสิ้น  23,247 ราย

 

สำหรับ เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพักหนี้ เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือ   จุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ใหม่” เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้ พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้ 

 

ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้บนระบบ IOS และ Android ผ่านทาง App store และ Play store เท่านั้น หรือในกรณีที่ไม่สะดวก สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 มกราคม 2566 เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกหนี้ ซึ่งหากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับการแจ้งเตือนนัดหมายสำหรับการยืนยันตัวตนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ