posttoday

เกษตรกร ร่วมลงทะเบียนพักหนี้วันที่สอง กว่า 2.32 หมื่นราย

02 ตุลาคม 2566

ธ.ก.ส. เผยยอดเกษตรกร ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย วันที่สอง ผ่าน BAAC mobile มีจำนวน 23,247 ราย

หลังจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เปิดให้เกษตกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพักหนี้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ล่าสุด วันนี้(2ก.ย.66) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ที่เปิดให้ลงทะเบียน พบว่า มีผู้แจ้งความประสงค์แล้วจำนวนทั้งสิ้น  23,247 ราย

 

สำหรับ เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพักหนี้ เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือ   จุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ใหม่” เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้ พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้ 

 

ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้บนระบบ IOS และ Android ผ่านทาง App store และ Play store เท่านั้น หรือในกรณีที่ไม่สะดวก สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 มกราคม 2566 เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกหนี้ ซึ่งหากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับการแจ้งเตือนนัดหมายสำหรับการยืนยันตัวตนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ