logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ธอส.จับมือ ส.นักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุนสมาชิกมีบ้าน

02 ตุลาคม 2566

ธอส. MOU สมาคมนักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน“โครงการ Life Begins with GHB” หนุนสมาชิกนักบัญชีไทย กว่า 6,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ขับเคลื่อนพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เริ่มต้น 3% ต่อปี

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 70 ปี ธอส. ยังคงพร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ครอบคลุมลูกค้าประชาชนในหลากหลายอาชีพมากขึ้น ในครั้งนี้ ธอส. จึงได้ร่วมมือกับสมาคมนักบัญชีไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมนักบัญชีไทย สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินขอธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารผ่าน “โครงการ Life Begins with GHB”

 

นางสาวชนกานต์ ธารเรวดี นายกสมาคมนักบัญชีไทย กล่าวว่า ในนามของสมาคมนักบัญชีไทยขอขอบคุณ ธอส. ที่ให้การสนับสนุนให้นักบัญชีไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ กว่า 6,000 ราย ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้นักบัญชีไทยมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคม นักบัญชีไทยที่มีความประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ภายใต้ “โครงการ Life Begins with GHB” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ธอส.จับมือ ส.นักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุนสมาชิกมีบ้าน