posttoday

ธอส.จับมือ ส.นักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุนสมาชิกมีบ้าน

02 ตุลาคม 2566

ธอส. MOU สมาคมนักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน“โครงการ Life Begins with GHB” หนุนสมาชิกนักบัญชีไทย กว่า 6,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ขับเคลื่อนพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เริ่มต้น 3% ต่อปี

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 70 ปี ธอส. ยังคงพร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ครอบคลุมลูกค้าประชาชนในหลากหลายอาชีพมากขึ้น ในครั้งนี้ ธอส. จึงได้ร่วมมือกับสมาคมนักบัญชีไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมนักบัญชีไทย สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินขอธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารผ่าน “โครงการ Life Begins with GHB”

 

นางสาวชนกานต์ ธารเรวดี นายกสมาคมนักบัญชีไทย กล่าวว่า ในนามของสมาคมนักบัญชีไทยขอขอบคุณ ธอส. ที่ให้การสนับสนุนให้นักบัญชีไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ กว่า 6,000 ราย ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้นักบัญชีไทยมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคม นักบัญชีไทยที่มีความประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ภายใต้ “โครงการ Life Begins with GHB” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ธอส.จับมือ ส.นักบัญชีไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุนสมาชิกมีบ้าน