posttoday

ก.คลัง ปัด มีนโยบายขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 10% เป็นการเฉพาะ

27 สิงหาคม 2566

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยืนยันไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษี Vat จาก 7% เป็น 10% เป็นการเฉพาะ เพื่อหารายได้มาจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคต

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ขอชี้แจงประเด็นที่มีข่าวเสนอถึงแนวทางการแก้ปัญหาการออมสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 7% เป็น 10% โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% นั้นจะออกกฎหมายเฉพาะ กระทรวงการคลัง ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว ถึงการนำเสนอทางออกในการหารายได้เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ โดยรูปแบบที่มีการเสนอผ่านคณะกรรมการปฏิรูปสังคมและ สศช. คือ การปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) จาก 7% เป็น 10% โดยส่วนที่ปรับขึ้น 3% รัฐอาจออกกฎหมายเฉพาะให้ส่วนนี้มาเป็นเงินออมของประชาชนเพื่อใช้วัยเกษียณ โดยทำความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับการขึ้นภาษีนี้ได้ เพราะทำให้มีหลักประกันวัยเกษียณ และรัฐก็มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน นำมาจัดสวัสดิการให้ประชาชนสูงวัยในอนาคต