posttoday

DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ 'dg.th' ภาครัฐ ป้องกันภัยไซเบอร์

10 สิงหาคม 2566

ลดปัญหาการคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อแบบเดิมๆ DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ 'dg.th' ภายใต้ ‘โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ’ สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ห่างไกลวายร้ายไซเบอร์

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาด้านการคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งกว่าจะรู้ว่าเป็นลิงก์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ต้องคลิกไปดูก่อน กลายเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพสามารถขโมยข้อมูล หรือเข้ามาล่อลวงประชาชนได้สารพัดรูปแบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 

DGA จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งหวังประโยชน์สองต่อ คือต่อที่หนึ่งเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการแชร์ลิงก์ซึ่งเดิมหาใช้บริการย่อลิงก์จากภาคเอกชนทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย เปลี่ยนมาใช้บริการจากระบบย่อลิงก์ 'dg.th' เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านสื่อออนไลน์ ต่อที่สองประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยสามารถคลิกลิงก์เข้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย 

DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ \'dg.th\' ภาครัฐ ป้องกันภัยไซเบอร์

สำหรับระบบนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยมีมาตรการป้องกันการทำลิงก์ที่ไม่เหมาะสม ด้วยการเพิ่มความสามารถฟิลเตอร์คำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงก่อนการสร้างลิงก์ย่อด้วยคำเหล่านั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลของหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติ อีกทั้งผู้ใช้บริการจะเห็นหน้าตาของเว็บไซต์ปลายทาง ก่อนที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นๆ ทำให้ตัดสินใจได้ว่าต้องการคลิกเข้าไปหรือไม่

ในขณะเดียวกันระบบยังให้บริการตรวจสอบไฟล์ปลายทาง เพื่อลดการเข้าถึงไฟล์ที่มีอันตรายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ DGA ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า ระบบย่อลิงก์ 'dg.th' ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและการให้บริการประชาชน ผ่านระบบดิจิทัลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปกติหน่วยงานจะวางเอกสาร หรือแบบฟอร์มขอใช้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง หรือบนระบบคลาวด์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงเอกสารหรือฟอร์มผ่านลิงก์ ที่มักยาวหรือซับซ้อน

จึงเริ่มมีการใช้บริการลิงก์ย่อที่เปิดให้บริการทั่วไป หรือใช้ QR code เพื่อให้สามารถแชร์ลิงก์ที่สั้น ง่ายและสะดวก แต่การใช้ลิงก์ย่อหรือการใช้ QR code ดังกล่าว เปิดให้ใคร ๆ เข้าใช้บริการได้ ผู้ไม่ประสงค์ดีก็เข้าไปใช้บริการได้เช่นเดียวกัน และเกิดการหลอกลวงผ่านลิงก์ย่อหรือ QR Code ที่ส่งต่อกันมา

เพราะผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปลายทางของลิงก์ย่อ หรือ QR Code คือเว็บไซต์อะไร ใครเป็นเจ้าของ จึงเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้ระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ จะมาช่วยตอบโจทย์การใช้ลิงก์ย่อเพื่อความสะดวก แชร์ง่าย ลิงก์สั้น และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานบริการภาครัฐอีกด้วย 

ทั้งนี้ การหลอกลวงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จำนวนมากเกิดจากการที่ผู้ใช้งานกดลิงก์ที่มีการส่งต่อ หรือแชร์มาจากผู้ไม่ประสงค์ดี ทั้งจาก SMS หรือ สื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ได้ตรวจสอบก่อน

ดังนั้นการใช้ลิงก์ย่อ dg.th ของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า ลิงก์ไม่ได้ถูกสร้างโดยผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลหรือใช้บริการได้ เป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป ลดปัญหาการถูกหลอก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

การใช้ชื่อโดเมน .th และ.ไทย เป็นเว็บไซต์หรือลิงก์ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้ว