posttoday

SME D Bank ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู้ 0.25% มีผล 15 มิ.ย.66

17 มิถุนายน 2566

SME D Bank ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.25% พร้อมขยับดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 0.25% เป็น 7.50% มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%ต่อปี จาก 1.75% เป็น 2.00% เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66  ที่ผ่านมา โดยเห็นว่า เหมาะสมกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง จากภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน รวมถึง การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. รวมถึง อัตราดอกเบี้ยในตลาดและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จึงปรับอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินฝาก และเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

-อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก และใบรับฝากเงินประจำ ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.25% ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR : MINIMUM LOAN RATE) ปรับเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี จาก 7.25%ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี

 

ทั้งนี้ SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย ตระหนักดีถึงภาระรอบด้านของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร จึงดำเนินไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากเกินไป และสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีความเปราะบางในฟื้นตัวของกิจการ SME D Bank จึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR : Minimum Retail Rate) ไว้เช่นเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และมีเวลาปรับตัวทางธุรกิจได้มากเพียงพอ

 

โดย SME D Bank พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางหลัก “เติมทุนคู่พัฒนา” ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงถึง 50 ล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่อง เช่น “สินเชื่อ D พร้อม” ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ปลอดชำระเงินต้น 24 เดือน และ “สินเชื่อ BCG Loan” ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ BCG Model ปลอดชำระเงินต้น 18 เดือน เป็นต้น