posttoday

ยันไฟไหม้กรมสรรพสามิต ไม่กระทบเอกสารราชการสำคัญ

06 มิถุนายน 2566

สรรพสามิต ปัดข่าวไฟไหม้ห้องเก็บเอกสารลับ ชี้เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ยันไม่กระทบเอกสารสำคัญ หลังยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล บันทึกเอกสารทั้งหมดไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต เมื่อบ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมีการแชร์ข้อความกันในสื่อโซเชียลมีเดียในประเด็นว่ามีผู้ได้ยินเสียงระเบิด และไฟไหม้ในบริเวณห้องเก็บเอกสารลับ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่มีการสื่อสารข้อมูลกันในสื่อโซเชียลมีเดียในประเด็นว่ามีผู้ได้ยินเสียงระเบิด และเหตุเพลิงไหม้ ที่ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิตเกิดในบริเวณห้องเก็บเอกสารลับนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง โดยในข้อเท็จจริงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นห้องส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน สำนักแผนภาษี ซึ่งรับผิดชอบงาน  ด้านยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต เหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการและเอกสารบางส่วน แต่ไม่สร้างความเสียหายด้านข้อมูล และไม่กระทบกับการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต เนื่องจากกรมสรรพสามิต ได้มีการยกระดับการทำงานด้วยการบันทึกเอกสารทั้งหมดไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไว้แล้ว

 

ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตได้ประกาศและเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงในส่วนของกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เข้ากันอย่างไร้รอยต่อระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง และสร้างต้นแบบหน่วยงานบริการแบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อจัดเก็บเอกสารราชการต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล สะท้อนการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการสู่ความยั่งยืนเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต และไม่สร้างความเสียหายแก่ข้อมูลของประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  และกรมสรรพสามิตยังสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ

ยันไฟไหม้กรมสรรพสามิต ไม่กระทบเอกสารราชการสำคัญ

 

สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด โดยจะแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป