posttoday

อธิบดีสรรพสามิต ระบุยังไม่ได้หารือภาษีน้ำมันดีเซล

28 พฤษภาคม 2566

“เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุยังไม่ได้หารือ รมว.คลัง เกี่ยวกับมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล ที่จะหมดอายุวันที่ 20 ก.ค.นี้ และยังไม่ได้แจ้งกระทรวงพลังงานว่าจะไม่ต่ออายุมาตรการดังกล่าว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.ค.2566 นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้หารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการภาษีน้ำมันดีเซลว่า จะดำเนินการอย่างไร หากยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

“ที่จริงเรื่องนี้ก็ควรเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ แต่หากการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จไม่ทันในช่วงที่มาตรการจะหมดอายุ ก็ต้องดูว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันและยังไม่ได้แจ้งไปทางกระทรวงพลังงานว่าเราจะไม่ต่ออายุมาตรการ และหากจะดำเนินการก็ต้องเสนอรัฐบาล เพื่อทำเรื่องเสนอไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” นายเอกนิติ กล่าว

ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวกระทรวงพลังงานได้รับรายงานจากกระทรวงการคลังว่า จะไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท แล้ว เพราะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่มาตัดสินใจ เนื่องจากมีผลกระทบในเรื่องของงบประมาณการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตที่ต้องหายไปด้วย หลังจากมาตรการการลดภาษีดีเซลที่ผ่านมา รวม 7 ครั้ง กระทบรายได้รัฐ 158,000 ล้านบาท