posttoday

เตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างกรมบัญชีกลาง หลอกลวงกู้เงินออนไลน์

18 พฤษภาคม 2566

กรมบัญชีกลาง แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง หลอกกู้เงินออนไลน์ โดยการส่งลิงก์ Line Official ให้สมัครกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากประชาชนว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง ประกอบการให้กู้ยืมเงินแบบออนไลน์ โดยการส่งลิงก์ Line Official ให้สมัครกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ทำให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าไปสมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัว และให้ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยในขั้นตอนของการปลดล็อคบัญชีเงินฝากธนาคาร กลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางในเอกสารระบบล็อค System Lock เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ

 

กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการกระทำดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

เตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างกรมบัญชีกลาง หลอกลวงกู้เงินออนไลน์