logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างกรมบัญชีกลาง หลอกลวงกู้เงินออนไลน์

18 พฤษภาคม 2566

กรมบัญชีกลาง แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง หลอกกู้เงินออนไลน์ โดยการส่งลิงก์ Line Official ให้สมัครกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากประชาชนว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง ประกอบการให้กู้ยืมเงินแบบออนไลน์ โดยการส่งลิงก์ Line Official ให้สมัครกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ทำให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าไปสมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัว และให้ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยในขั้นตอนของการปลดล็อคบัญชีเงินฝากธนาคาร กลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางในเอกสารระบบล็อค System Lock เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ

 

กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการกระทำดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

เตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างกรมบัญชีกลาง หลอกลวงกู้เงินออนไลน์