posttoday

ออมสิน เล็งขายหุ้น "เงินสดทันใจ" 49% คืน SAWAD รับทรัพย์ 1.5 พันล้าน

10 พฤษภาคม 2566

ออมสิน เตรียมใช้สิทธิ์ขายหุ้น “เงินสดทันใจ” 49% มูลค่า 1,500 ล้านบาท คืนให้ SAWAD พร้อมจับมือเป็นพันธมิตรธุรกิจต่อไป

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมใช้สิทธิ์ขายหุ้น 49% ใน บริษัทเงินสดทันใจ จำกัด มูลค่า 1,500 ล้านบาท คืนให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นตั้งแต่เริ่มลงทุน 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้เข้าลงทุนใน บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการแข่งขันในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถปรับลดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของตลาดลงได้ประมาณ 8-10% ต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 26-28% ต่อปี ในช่วงที่เริ่มประกาศเปิดตัวโครงการ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 16-18% ต่อปี 

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการในระดับที่เหมาะสม และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบด้วยต้นทุนสินเชื่อที่ถูกลงและเป็นธรรม

โดย บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ได้อนุมัติสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำลงแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวนกว่า 1.7 ล้านราย และคาดการณ์ว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยถูกลงทั้งตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นจำนวนกว่า 5 ล้านราย

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการขายหุ้นคืน ธนาคารออมสิน และ SAWAD ได้ตกลงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ โดยธนาคารจะให้สินเชื่อกับ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

ส่วน บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จะยังปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอัตราดอกเบี้ยปกติที่ไม่เกิน 18% เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อไป