posttoday

จุรินทร์ ชวนชิมทุเรียนทะเลหอยกระบี่คาดสร้างมูลค่า70ล้านบาท/ปี

08 พฤษภาคม 2566

“จุรินทร์” ชวนลิ้มรส “ทุเรียนทะเลหอย” GI น้องใหม่กระบี่ การันตีคุณภาพโดนใจคนไทยและต่างชาติ รสชาติ “เข้มข้น-หวานละมุน” คาดสร้างเงินสู่ท้องถิ่นอีกกว่า 70 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ไทย ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยประเภทต่างๆ ทั้งในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งของเครื่องใช้ รวม 185 รายการ ซึ่งระบบการคุ้มครอง GI ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนและส่งเสริมภาคการผลิต โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าสร้างเงินจากสินค้า GI ไทยมุ่งสู่ 50,000 ล้านบาท

จุรินทร์ ชวนชิมทุเรียนทะเลหอยกระบี่คาดสร้างมูลค่า70ล้านบาท/ปี

ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ทุเรียนทะเลหอยเป็นสินค้า GI รายการใหม่ของไทย ปลูกในพื้นที่ตำบลปลายพระยาและตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศและแหล่งน้ำที่ดี มีธาตุอาหารหลักที่สำคัญ และไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อื่น ด้วยรสชาตินุ่มละมุน หวาน มัน เข้มข้น คล้ายทุเรียนผสมครีมหรือนมสด เนื้อสัมผัสแห้ง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ต้องเพิ่มผลผลิตเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 70 ล้านบาทต่อปี”
 

จุรินทร์ ชวนชิมทุเรียนทะเลหอยกระบี่คาดสร้างมูลค่า70ล้านบาท/ปี

​ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนทะเลหอย ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับสินค้าเกษตรของภาคใต้ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสู่ระดับพรีเมียม รวมถึงจัดงานส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทุกรูปแบบ กระทรวงพาณิชย์จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป