posttoday

โตเกียวมารีนประเทศไทย ยืนยันข่าวการขายธุรกิจประกันชีวิตไม่เป็นความจริง

01 พฤษภาคม 2566

จากกรณีที่มีจากกระแสข่าวลือว่า โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์ จะขายธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)” ขอยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง

นายทาคาชิ ไซโตะ กรรมการผู้จัดการ ได้รับการยืนยันจากสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น และ สำนักงานภูมิภาคในสิงคโปร์ ว่ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือ ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และไม่เคยมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด

“ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ที่ผ่านมากลุ่มโตเกียวมารีนดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดี พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเติบโตและสร้างธุรกิจยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”นายทาคาชิ ไซโตะ กล่าว

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) สามารถผลิตเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,386 ล้านบาทเติบโตขึ้น 11% โดยมีสัดส่วนการขายหลักผ่านช่องทางตัวแทนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 80 %

นอกจากนี้ยังมีผลงานจากช่องทางประกันกลุ่มมีสัดส่วน 16 % และช่องทางการขายอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 4 % สำหรับในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 2,545 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 8,882 ล้านบาท 

และเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,427 ล้านบาทเติบโตขึ้น 17 % ในไตรมาส 1/2566 บริษัทรายงานอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) 370% ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานภูมิภาคในสิงคโปร์ 

และสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เรามีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเรามีความมั่นใจว่าในปีนี้ประเทศไทยจะสามารถพิชิตเป้าหมายหมื่นล้านได้อย่างแน่นอน” 

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า เรามีความมั่นใจว่าโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง เราดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ตลอดจนยอดขายและการลงทุนอย่างระมัดระวัง เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องมาตลอดระยะเวลามากกว่า 13 ปี

ปัจจุบันบริษัทสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตทั้งเบี้ยประกันภัยรับ และมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 40,000 ล้านบาท ล่าสุดที่ผ่านมา โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นบริษัทแรกที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) ที่มีความโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทย 

ที่ใช้ชื่อเรียกว่า “โตเกียว บียอนด์”  จุดแข็งของผลิตภัณฑ์คือ การไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ซึ่งผู้ซื้อกรมธรรม์จะได้รับผลประโยชน์ทั้งในเรื่องการคุ้มครองชีวิตที่สูงและยาวนานจนครบอายุ 99 ปี 

และสามารถนำเงินเบี้ยประกันภัยไปลงทุนในกองทุนต่างๆ มากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นจุดแข็งเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีคู่แข่งกล้าทำอย่างโตเกียวมารีนประกันชีวิต นอกจากนี้บริษัทยังมีการนำผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ 

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองตลอดชีพเดิมกลับมาเปิดขายใหม่อีกครั้ง ผมจึงมีความมั่นใจว่าปีนี้เราจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ตัวแทนที่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตัวแทนยังมีเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ที่หลากหลายเป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทนให้คล่องตัวขึ้น”