posttoday

จัดให้ !!! สนามบินสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี ช่วงสงกรานต์ 12 – 18 เม.ย.

09 เมษายน 2566

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดผู้โดยสารจอดรถฟรี ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12 – 18 เม.ย. 66 แต่อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ก่อน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสถานะของจุดบริการต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง

ตามที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12 – 18 เม.ย. 66 นั้น ล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) กระทรวงคมนาคม ยืนยันแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ทั้งนี้ AOT เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT จำนวนกว่า 2.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 137.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของจุดบริการต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง

สำหรับในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น ได้มีการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2566 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้งปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติม โดยได้ติดตั้งระบบส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System: ARTS) ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 4 ชุด ที่จุดตรวจค้นฯ โซน 3 ซึ่งระบบดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาความคับคั่งในการรอต่อคิวตรวจกระเป๋าและสัมภาระแล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วย UV Light (UVC) ได้สูงถึง 99.9%

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ ทสภ. มีการดำเนินงานตามแผนติดตั้งระบบ ARTS ที่เหลืออีก 15 ชุด ทสภ. ได้มีการเปิดใช้งานจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั่วคราว บริเวณท้ายเคาน์เตอร์เช็กอิน Row W พร้อมทั้งสนับสนุนพนักงานปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้นฯ ชั่วคราว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ทอท. หรือโทร. 02-283-3000