logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ท่องเที่ยวไทยฟื้น ไตรมาสแรกปี66โต1,502.76%

24 มีนาคม 2566

โฆษกรัฐบาลเผย ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยไตรมาส 1/66 มีทิศทางที่ดี เป็นผลจากนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย-กระตุ้นคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เผยภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 มีทิศทางการฟื้นตัวเร็วกว่าที่ประเมินไว้ค่อนข้างมาก โดยในเดือนมกราคม 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน 2.14 ล้านคน ขยายตัว 1,502.76%

อีกทั้ง ททท. คาดว่าไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยราว 6 ล้านคน และตลอดทั้งปีนี้ ไทยน่าจะมีลุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน และอาจมีลุ้นถึง 30 ล้านคน ซึ่งทิศทางการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนี้ เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับการเดินทางเที่ยวในประเทศไตรมาสแรกปีนี้ มีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานในท้องถิ่น รวมกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกันโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้ภายในประเทศไทย ได้ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย และกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี   

นายอนุชากล่าวถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ทิศทางการท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยดีขึ้น โดยประชาชนให้การตอบรับโครงการฯ เป็นอย่างดี หลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” โดยให้จองโรงแรมที่พักได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ซึ่งปรากฏว่า มีจำนวนผู้ใช้สิทธิที่พักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เหลือ 0 สิทธิ เต็มแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 จากที่เปิดให้จองที่พัก 560,000 สิทธิ ซึ่งคนที่ได้สิทธิจองโรงแรมแล้วสามารถเข้าพักคืนแรกในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สะท้อนภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 มีทิศทางการฟื้นตัวเร็วกว่าที่ประเมินไว้ค่อนข้างมาก 

ขณะที่โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น วงเงินรวม 1,930.4348 ล้านบาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

1. การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยจากต่างประเทศ โดยเน้นการนำเสนอ Soft Power ผ่าน  Digital Market และกิจกรรมทางการตลาด

2. กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น

3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และสร้างกระแสการเดินทางภายในประเทศ ภายใต้แคมเปน Amazing Thailand, Amazing New Chapters

4. การยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่ดำเนินการ คือ จังหวัดทั่วประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2566 ซึ่งเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อช่วยผลักดันและสนับสนุนการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.38 ล้านล้านบาท
 
“ ททท. ตั้งเป้าหมายปี 2566 ประเทศไทยมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 2.38 ล้านล้านบาท โดยมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางภายในประเทศ 160 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 8.8 แสนล้านบาท หากรวมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย ในกรณีที่ดีที่สุด (best case scenario) จำนวน 25-30 ล้านคน คาดว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 1.5 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้รับผลดีจากภาคการท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคบริการ และการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้นด้วย” นายอนุชา กล่าว