posttoday

CRG ชู 5 กลยุทธ์ “โต” ลุยลงทุนขยายร้านเพิ่ม

20 มีนาคม 2566

“ซีอาร์จี” รุกขยายตลาดเชิงรุก รับธุรกิจร้านอาหารปี 66 คึกคัก ชู 5 กลยุทธ์ “โต” ลงทุนขยายร้านเพิ่ม 150 สาขา เล็งแบรนด์ใหม่เสริมพอร์ตโฟลิโอ ปักธงต่างแดนนำร่อง “เวียดนาม” พัฒนา CRG Ecosystem พร้อมตั้งเป้ามียอดขายรวม 15,000 ล้านบาท เติบโต 20%

นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2566 โดยมองว่า ในภาพรวมเห็นการฟื้นตัวเต็มที่ จากปัจจัยโควิด-19 คลี่คลาย ผู้บริโภคออกมาช้อป ชิล ชิม หรือรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น การท่องเที่ยวฟื้นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภค แม้เทรนด์การบริโภคอาหารภายในร้าน กลับมาคึกคักเติบโต แต่บริการเดลิเวอรี่ สั่งอาหารผ่านออนไลน์ยังขยายตัวได้ เป็นอัตราชะลอลงชั่วคราวเท่านั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญ ในการทำตลาดต่อเนื่องกระตุ้นการเติบโต  

สำหรับความท้าทายในการทำธุรกิจร้านอาหารปี 2566 มองว่าผู้ประกอบการต้องรับมือกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากตลาดฟื้นตัว ทำให้ความต้องการพนักงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัทปี 2566 บริษัทได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหารสู่ ‘ก้าวต่อไปแห่งการเติบโต’ หรือ The Next Chapter of Growth โดยได้วาง 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. เร่งเติมเต็มศักยภาพการเติบโต ด้วยการขยายร้านอาหารสาขาใหม่ ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ไม่น้อยกว่า 150 สาขา 

2. สร้างธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโต ใน 2 มิติ ได้แก่ การมองหาแบรนด์ใหม่เสริมพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งตามแผนงานบริษัทวางเป้าหมายจะเพิ่ม 1-2 แบรนด์ต่อปี และการขยายโอกาสสู่ตลาดใหม่ในประเทศเวียดนาม รองรับประชากรที่มีขนาดเกือบ 100 ล้านคน เป็นคนรุ่นใหม่ และมีกำลังซื้อขยายตัว 3. ผนึกพันธมิตรสร้างการเติบโตร่วมกัน โดยจะมีการเร่งขยายสาขาของร้านอาหารเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปิดร้านในรูปแบบ Stand Alone 

CRG ชู 5 กลยุทธ์ “โต” ลุยลงทุนขยายร้านเพิ่ม

“บริษัทวางแผนเพิ่มร้านอาหารแบรนด์ใหม่ 1-2 แบรนด์ แต่ปี 2565 สร้างความสำเร็จเกินเป้าหมาย เพราะมี 3 แบรนด์ใหม่เข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอ ขณะเดียวกัน บริษัทจะนำธุรกิจร้านอาหารไปบุกตลาด เวียดนามอีกครั้ง หลังจากช่วงโควิด-19 ระบาดต้องชะลอแผนออกไป โดย 2 ปัจจัยจะเป็นกลยุทธ์สร้าง การเติบโตใหม่ให้บริษัท” นายณัฐ วงศ์พานิช กล่าว 

4. เพิ่มประสิทธิผล ของการทำงานรอบด้าน ด้วยกลยุทธ์ 3C คือ Cost บริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, Capex เน้นการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ Cash Flow การบริหารกระแสเงินสด และกลยุทธ์ที่ 5. ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปี 2566 บริษัทจะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นหลายมิติ โดยทำงานตามหลัก C-R-G เป็น 3 แกน ได้แก่ Care For People ด้านบุคลากร มีการเปิดกว้างรับความหลากหลายของพนักงานเข้าทำงาน และ Reduce Greenhouse Gases มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตามจากแผนงาน The Next Chapter of Growth บริษัทคาดการณ์ยอดขายจะเติบโตอัตรา 2 หลัก หรือมียอดขายรวม 15,000 ล้านบาท เติบโต 20% จากปี 2565 บริษัทมียอดขายรวม 12,800 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทมีภารกิจสำคัญ เพื่อกลับมาสู่ ความยิ่งใหญ่กว่าเดิม หรือ GREATER WE สอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ การหาโอกาสใหม่ หรือ New S-Curve เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการลงทุนขยายสาขาใหม่ ของร้านอาหารแบรนด์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น การพัฒนาโมเดลร้านรูปแบบใหม่ การร่วมมือกับพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง การพัฒนาระบบนิเวศหรือ Ecosystem ต่อยอดธุรกิจ