posttoday

นากยกฯ ปลื้ม Oxford บรรจุชื่อผัดไทย "pad thai" เป็นคำสากล

18 มีนาคม 2566

โฆษกรัฐบาลเผย นายกรัฐมนตรี ปลาบปลื้ม "Oxford Dictionaries" บรรจุชื่อ "pad thai" (ผัดไทย) อาหารยอดนิยม ให้เป็นคำศัพท์สากลที่ทั่วโลกรู้จัก สะท้อนอีกความสำเร็จ Soft Power อาหารไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีอย่างยิ่งที่เว็บไซต์ Oxford Dictionaries บรรจุชื่อ pad thai (ผัดไทย) ให้เป็นคำศัพท์สากลที่ทั่วโลกรู้จัก สะท้อนอีกความสำเร็จในการผลักดัน Soft Power อาหารไทยของรัฐบาลที่ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงในวัฒนธรรม Soft Power หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารเป็น Soft Power ที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อาหารไทยอย่าง “ผัดไทย” ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเว็บไซต์ Oxford Dictionaries ได้บรรจุชื่อ “pad thai” (ผัดไทย) ให้เป็นคำศัพท์สากล ตั้งแต่ปี 2565 โดยระบุไว้ในหมวด C2 คือหมวดศัพท์ทั่วไปที่ถูกบัญญัติใช้เพื่อแสดงให้รู้ถึงแหล่งที่มาต้นกำเนิด หรือพื้นถิ่นของสิ่งนั้น และใช้เป็นชื่อสากล เหมือนกับคำว่า pizza, tacos, lasagna โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่แบบชื่อเฉพาะ โดยหากพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กว่า pad thai จะพบกับความหมายว่า เป็นอาหารจากประเทศไทย ซึ่งเป็นชนิดเส้นที่ทำมาจากข้าว เครื่องปรุง ไข่ ผัก และเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเล 
 

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ ผัดไทย หนึ่งใน Soft Power ด้านอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศ ได้บรรจุชื่อในพจนานุกรม Oxford ให้เป็นชื่อสากลที่ทั่วโลกรู้จัก สะท้อนความสำเร็จในนโยบายของรัฐบาล ผลักดัน Soft Power อาหารไทยจนได้รับเสียงตอบรับที่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยวางยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism) ให้มีจุดเด่น เพิ่มกิจกรรมให้เป็นที่สนใจ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ”