posttoday

"ครม." เห็นชอบออกสลากรูปแบบใหม่ 3 หลัก – 6 หลัก แก้ปัญหาหวยใต้ติน

14 มีนาคม 2566

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ ตัวเลข 3 หลัก และ ตัวเลข 6 หลัก แต่สั่งการให้สำนักงานสลากฯจัดทำร่างประกาศกำหนดประเภท และรูปแบบสลากแบบใหม่ เพื่อนำเสนอครม.ให้เห็นชอบอีกครั้ง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบใหม่ คือ สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 6 หลัก(L6) และตัวเลข 3 หลัก(N3) ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สำนักงานสลากฯ) ได้เสนอให้ ครม. รับทราบ แต่สำนักงานสลากฯ ต้องไปจัดทำร่างประกาศกำหนดประเภท และรูปแบบสลากรูปแบบใหม่ เพื่อมาเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่ง

 

ด้านพันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจัดทำประกาศสลากรูปแบบใหม่ สำนักงานสลากฯได้จัดทำแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว แต่ในชั้นการเสนอ ครม. เป็นการนำนื้อหาสาระสำคัญ เข้าเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน ซึ่งที่ประชุมครม. ต้องการให้สำนักงานสลากฯ เสนอประกาศฉบับเต็มให้พิจารณาด้วย

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสลากฯ จะนำประกาศฉบับเต็มกลับไปเสนอ ครม.อีกครั้งโดยเร็วที่สุด และจะนำกลับเสนอให้ครม.รักษาการ เชื่อว่าไม่มีผลกระทบให้การออกสลากล่าช้า เพราะครม.ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว

 

สำหรับ รูปแบบสลาก L6 ทั้ง การจำหน่าย การซื้อ การออกรางวัล จะเหมือนลอตเตอรี่ในปัจจุบันโดยจะมีเลขจำนวน 6 หลัก แต่ไม่ต้องพิมพ์เป็นใบออกมา เน้นขายผ่านช่องทางดิจิทัล  โดยขายใบ 80 บาท รางวัลที่ 1 ได้ 6 ล้านบาท

 

ส่วนสลากเลข N3 เป็นรูปแบบใหม่ จะมีเลขจำนวน 3 หลัก โดยวิธีการเล่น ให้เลือกหมายเลขตั้งแต่ 000 ถึง 999 จำนวน 1 หมายเลขต่อการเลือกซื้อสลาก 1 รายการ ราคายังไม่กำหนด แต่คาดว่าครั้งละ 50 บาท กำหนด 4 รางวัล ได้แก่ 

 

1.รางวัลสามตรงตรงเลข-ตรงหลัก หรือ เต็ง 

 

2.รางวัลสามสลับหลัก ตรงเลข-สลับหลัก หรือโต้ด 

 

3.รางวัลสองตรง ตรงเลข-ตรงหลัก

 

4.รางวัลพิเศษ รวมถึงมีแจ็กพอต ซึ่งหากงวดไหนไม่มีคนถูก จะสะสมเงินรางวัลจากงวดก่อนได้ 1 งวด โดยออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 

 

สำหรับ การกำหนดสัดส่วนเงินรางวัล 60% ของยอดการจำหน่ายสลากรวมในแต่ละงวด กำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรางวัลคือ รางวัลสามตรง 30% รางวัลสามสลับหลัก 30% รางวัลสองตรง 39% และรางวัลพิเศษ 1% 

 

ส่วน ผู้จำหน่ายอาจมีการเปิดรับสมัครใหม่ให้ขายผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อแข่งขันกับหวยใต้ดิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน